Zorg en installatie samen aan de slag met woonzorgtechnologie

Drie sessies van het Expertteam Vitaal Thuis, bijeengebracht door Actiz, VitaValley en Stichting KIEN, hebben veel opgeleverd voor de deelnemende installateurs en zorgorganisaties. Dat er samengewerkt moet worden, daar was iedereen het op voorhand over eens. Na drie sessies is die samenwerking ook concreet vormgegeven. Aan de slag, is het motto nu.

Expertsessies VITAAL THUIS leiden tot concrete samenwerkingsprojecten


Zorg en installatie samen aan de slag met woonzorgtechnologie


Van het idee voor een centrale inkoopagenda naar tien concrete regionale samenwerkingsverbanden tussen zorgorganisaties, gemeenten en installatiebedrijven. Samen worden betaalbare thuiszorg technologie oplossingen op grote schaal in Nederland uitgerold. In dit project zijn 10.000 huishoudens van zelfstandig wonende ouderen betrokken. Het doel is daarbij dat ouderen langer zelfstandig en veilig thuis kunnen wonen.


Drie sessies van het Expertteam Vitaal Thuis, bijeengebracht door Actiz, VitaValley en Stichting KIEN, hebben veel opgeleverd voor de deelnemende installateurs en zorgorganisaties. Dat er samengewerkt moet worden, daar was iedereen het op voorhand over eens. Na drie sessies is die samenwerking ook concreet vormgegeven. Aan de slag, is het motto nu.


Regionale clusters van installateurs


KIEN stimuleert die samenwerking op allerlei manieren. KIEN brengt partijen bij elkaar en helpt bij het opzetten van regionale clusters. Die clusters bestaan uit installateurs, die samen met aannemers en andere ondernemers partner zijn van burgers, zorginstellingen, woningcorporaties en gemeenten. In de laatste sessie zijn concrete afspraken gemaakt om in 2015 ten minste tien samenwerkingsverbanden in te richten. De eerste drie starten al begin januari: in Noord-Holland, (o.a.) Alkmaar en Hoorn met Evean en Instacom; Servicepunt Rivierenland met Geldermalsen, STMR en Kop en Volt; ’t Gooi, Hilversum met Hilverzorg en Beweging 3.0, Huussen en Van de Berg. KIEN, Actiz en VitaValley hebben een rol bij het opstarten en begeleiden van de samenwerkingsverbanden van zorgaanbieders, gemeente en installatiebedrijven.


Uitbouwen van de resultaten


De drie sessies van het expertteam Vitaal Thuis hebben veel discussie losgemaakt over vraag en aanbod bij woonzorgtrajecten, over de inrichting van de keten en over wederzijdse rol en verantwoordelijkheden. Het waren intensieve sessies met mooie resultaten dankzij het enthousiasme en de expertise van alle deelnemers. Nu komt het aan op het verder uitbouwen en concretiseren van die resultaten.


Masterclasses Zorgtechnologie en Zorginnovatiemanagement


Voor installateurs die actief (willen) zijn in de woonzorgmarkt, organiseert KIEN in februari en maart Masterclasses Zorgtechnologie en Zorginnovatiemanagement. In de Masterclasses wordt de verbinding gelegd tussen wetenschap, zorginnovatie, technologie en de zorgpraktijk van vandaag en morgen. De Masterclasses zijn onderdeel van het Vitaal Thuis-programma. Met deelname aan de Masterclass kwalificeren ondernemers zich ook voor het Vitaal Thuis Keurmerk. Gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen die deel zijn van de Vitaal Thuis-samenwerking zullen dat keurmerk als leidraad nemen voor verwijzing. Meer informatie over de Masterclasses en over de inschrijving kunt u hier vinden.