Workshop financiën in duurzaamheid

December 2013 vond de workshop ‘financiën in duurzaamheid’ plaats. Experts zetten hier uiteen hoe de bank tegen een verzoek voor een lening, ter investering in duurzaamheid, aankijkt.

December 2013 vond de workshop ‘financiën in duurzaamheid’ plaats. Experts zetten hier uiteen hoe de bank tegen een verzoek voor een lening, ter investering in duurzaamheid, aankijkt. Tijdens de workshop besproken zij enkele voorbeeldcases. Ook verschaften zij handige tips en tricks voor het aanvragen van een lening.


Welke klanten kiest de bank wel en welke niet


Voordat de bank besluit of zij een lening verschaffen, wordt allereerst een inschatting van de PD (Probability of Default = Kans op Wanbetaling) gemaakt. Door middel van kasstromen maakt de bank vervolgens een inschatting van het LGD (Loss Given Default = verlies gegeven dat iemand niet betaald). Als ondernemer dien je de bank daarom te overtuigen van het rendement van jouw investering. Doordat er rendement wordt behaald uit een investering, worden immers zowel de investering als de extra rentekosten voor deze lening terugverdiend.


Aanvraag van een lening, ter investering in duurzaamheid


Een investering in duurzaamheid levert op (langere) termijn winst op. Een praktisch voorbeeld hiervan is een investering in led-verlichting. Het energieverbruik per led-lamp kent een reductie van wel 90 procent ten opzicht van een normale lamp. De investering betaalt zich op termijn dus terug. Wanneer de ondernemer dit rendement kan aantonen bij de bank, zal hem een lening worden verstrekt. Om ondernemers een handje op weg te helpen, stelt KIEN een rekenmodel beschikbaar, dat inzicht verschaft in het verloop van een lening.