Woningen sneller duurzaam dankzij baanbrekende samenwerking

In de regio Hart van Brabant wordt op een imponerende manier werk gemaakt van het verduurzamen van de gehele woningvoorraad. Overheid, burgers, onderwijsinstellingen en bedrijven werken met succes samen aan lagere energierekeningen en een beter milieu. Mede dankzij KIEN komen honderden nieuwbouwwoningen tot ‘Nul-op-de-meter’ en worden duizenden bestaande panden duurzaam en energiebesparend opgeknapt.

In de regio Hart van Brabant wordt op een imponerende manier werk gemaakt van het verduurzamen van de gehele woningvoorraad. Overheid, burgers, onderwijsinstellingen en bedrijven werken met succes samen aan lagere energierekeningen en een beter milieu. Mede dankzij KIEN komen honderden nieuwbouwwoningen tot ‘Nul-op-de-meter’ en worden duizenden bestaande panden duurzaam en energiebesparend opgeknapt.


Het eigen huis voorzien van zonnepanelen en meer gebruikmaken van isolatiematerialen is sterk in populariteit toegenomen. Maar toch dreigen klimaatdoelstellingen niet te worden gehaald. In de ogen van de negen Hart-gemeenten in het midden van Noord-Brabant moest er meer gebeuren. Een stuk meer zelfs. Vandaar dat, mede dankzij KIEN, partijen bij elkaar zijn gebracht om elkaar daar waar mogelijk te helpen zoveel mogelijk woningen duurzaam op te leveren of te verbouwen. Overheid, burgers, onderwijsinstellingen en bedrijven werken met succes samen. De partijen liggen op koers om de eerder vastgestelde doelstelling te realiseren van 200 nieuwe ‘Nul-op-de-Meter’ woningen en aanzienlijke energiebesparingen bij 3000 bestaande huizen in 2017.


‘Niet bang zijn voor het bedrijfsleven’

Hoewel in het landelijk Energieakkoord in 2013 werd afgesproken dat gemeenten zelf werk moeten maken van het verduurzamen van de woonvoorraad, blijkt dit zonder expertise en kennis van de markt erg lastig. Als burgers en overheid niet van elkaar en van de huidige stand van technologie kennisnemen, wordt een rem op het succes gezet. “Plannen worden beter en realistischer als in een vroeg stadium gebruik wordt gemaakt van de ervaring en expertise bij ondernemers”, zegt wethouder Jan van Groos van de Gemeente Waalwijk, behorende tot de regio Hart van Brabant. Naast dat Waalwijk vanuit de samenwerking zelf projecten voor energieneutrale nieuwbouw en energiebesparing is gestart, sporen beleidsbepalers particulieren aan om via lokale energiecoöperaties zelf aan de slag te gaan met de eigen woning. “Natuurlijk kan iedereen een zonnepaneel op zijn eigen dak installeren. Maar dit via een collectief regelen is over het algemeen makkelijker te realiseren”, aldus Van Groos.


Van een suffig imago rond het project is volgens de wethouder allerminst sprake. Hij ziet een aanjagend effect nu alle neuzen dezelfde kant op staan. “Bedrijven en consumenten kijken nu veel enthousiaster naar duurzaamheid dan enkele jaren terug het geval was. Hierin is echt een enorme ontwikkeling gaande”, zegt hij.


In oktober vorig jaar zijn de plannen waarin de samenwerking beschreven wordt ondertekend door meer dan 30 partijen, waaronder ook een groot aantal lokale energiecoörperaties. De groep wordt langzaam groter nu ook steeds meer (installatie)bedrijven kansen zien.


Rest van Nederland kan Brabant volgen

Directeur Adrie van Duijne van KIEN geeft aan dat Hart van Brabant een belangrijke voortrekkersrol vervult in de landelijke plannen tot verdere verduurzaming van woningen. “Ruim een half jaar geleden is er een convenant ondertekend met de KennisPartnerCoalitie om voor 2020 in Nederland 100.000 woningen met nul-op-de-meter te realiseren. Hiervoor zijn tientallen van dit soort initiatieven nodig. Hart van Brabant laat zien dat als gemeenten, bedrijven en particulieren samenwerken, ze veel sterker staan.”


De plannen van de Brabantse gemeenten worden mede gefinancierd vanuit de VNG. Bij de uitvoering zijn InnoProfs (het uitvoeringsorgaan van KIEN), brancheorganisatie UNETO-VNI en Bouwend Nederland betrokken om het regionale bedrijfsleven te mobiliseren, zodat ook vanuit de installateurs en aannemers acties op touw worden gezet. Van Groos: “Collectieve projecten door burgers zijn heel erg goed, maar staan nog te veel op zichzelf. We zouden graag zien dat de vertrouwensbasis tussen regionale aannemers en energiecoöperaties verder groeit, zodat een synergie ontstaat waarin zij elkaar kunnen versterken. Dat zal uiteindelijk nodig zijn om de doelen te realiseren.”


In Waalwijk zijn vanuit de gemeente al in een vroeg stadium financiële middelen beschikbaar gesteld om woningbouwcoöperaties te ondersteunen in de maatregelen die zij willen treffen. “Wij hebben daarnaast ook nog gelden vanuit het voormalig Bouwfonds voor het onderdeel Volkshuisvesting. Deze middelen zijn eerder gebruikt voor startersleningen, maar worden nu ook ingezet voor duurzaamheid”, aldus Van Groos.