Werelden worden verenigd en innovatie versterkt door samenwerking met fabrikant Hager

KIEN staat voor het bij elkaar brengen van relevante partijen binnen de installateurswereld, het delen van kennis en het stimuleren van innovatie. Omdat ook fabrikanten van grote invloed kunnen zijn op het werk van de stichting, zaten KIEN en Hager, producent van elektrotechnische materialen, op 4 april met elkaar aan tafel om te praten over een samenwerking.

KIEN staat voor het bij elkaar brengen van relevante partijen binnen de installateurswereld, het delen van kennis en het stimuleren van innovatie. Omdat ook fabrikanten van grote invloed kunnen zijn op het werk van de stichting, zaten KIEN en Hager, producent van elektrotechnische materialen, op 4 april met elkaar aan tafel om te praten over een samenwerking.


Dat het een vruchtbare bijeenkomst is geweest, lijdt geen twijfel. “Op meerdere punten kunnen beide partijen elkaar versterken”, vertelt Michel Heijnekamp, werkzaam als Market Manager bij Hager. “Net als KIEN vinden wij dat innovatie bij installateurs een boost moet krijgen. Dat kunnen we doen door tijdens gesprekken als deze kennis te delen en elkaar oplossingen en systematieken te laten zien die installateurs verder kunnen helpen.”


Dezelfde benadering bij het verwezenlijken van ideeën

Hager kwam op het spoor van KIEN nadat het van zowel de brancheorganisatie als een organisatieadviesgroep de aanbeveling kreeg om een keer met de stichting te praten, aangezien de visie van het Bossche bedrijf in grote mate overeenkomt met die van KIEN. “Wat KIEN doet, is opereren vanuit een kleine, maar slagvaardige en pragmatische organisatie. Aangezien wij op dezelfde manier werken, vormt dit een goede basis voor een wederzijds renderende samenwerking. Je moet niet te veel praten, maar ook overgaan tot actie”, aldus Heijnekamp.


Net als KIEN ziet Hager de rol van de installateur sterk veranderen. “Digitalisering is op allerlei vlakken een enorme trend”, zegt Heijnekamp. “We leveren als Hager onder andere producten op gebied van gebouw- en thuisautomatisering en daarin zie je de technologische ontwikkelingen erg goed terug. Er komen steeds meer sensoren in een gebouw die met elkaar samenwerken. Internet of Things (IoT) is een populair onderwerp, waar KIEN ook veel over spreekt. Als apparaten met elkaar gaan praten en grote hoeveelheden informatie verschaffen over een gebouw, dan schept dat allerlei kansen voor de installateur. Daar zijn we het allebei over eens.”


Raakvlakken vooral in de thema’s 0-energie en LZTW

Hager is bijzonder geïnteresseerd in de KIEN-thema’s Nul op de Meter en Langer Zelfstandig Thuis Wonen die de stichting al langere tijd op de agenda heeft staan. “Dit zijn bij uitstek thema’s waarbij we elkaar uit kunnen dagen, kennis delen en nieuwe partijen zoeken om daarbij te betrekken. Hoe vaker je hierover met elkaar in gesprek bent, hoe meer je elkaars ideeën kunt aanscherpen en hoe beter uiteindelijke oplossingen worden.”


Adrie van Duijne, directeur van Stichting KIEN, geeft aan dat gekeken wordt naar vervolgbijeenkomsten waarin de samenwerking verder uitgediept kan worden. “Hager heeft toegezegd mee te gaan denken en werken aan onze inspiratie- en innovatietafels. Met name op het vlak van Smart Grid en fotonica liggen kansen voor concepten die we samen met fabrikanten en installateurs willen ontwikkelen.”


“Hager is absoluut niet de eerste de beste fabrikant”, vindt Van Duijne. “Ze kijken net als KIEN met een scherp oog naar nieuwe ontwikkelingen en zoeken naar samenwerkingen om gezamenlijk een stip op de horizon te zetten. Wij zijn blij dat we niet alleen over kansen als IoT spreken om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen, maar dat we door de handen ineen te slaan ook dichter bij de realisatie ervan komen.”


KIEN wil de komende tijd niet alleen de innovatiekracht van de installateur versterken, maar ook aangeven dat ze meer richting IT moeten groeien. “Installateurs moeten niet meer denken in projecten, maar in service”, zegt Van Duijne. “De focus moet op techniek liggen en niet op vertrouwen in het voortbestaan van de dagelijkse business om de omzet van vandaag te waarborgen.” Dat betekent dat beter gekeken moet worden hoe de installateurs de wens van de klant naar een project kunnen blijven vertalen. Het vraagt om nieuwe ontwikkelingen in techniek op de voet te volgen en samenwerkingen te zoeken in verticals.


Specialisatie noodzakelijk

“Wij als Hager denken dat we naar een situatie gaan waarin installateurs steeds meer specialist of juist meer generalist (montagebedrijf) zullen worden. De actuele vraag is waarin zij zichzelf willen specialiseren. Dat is een gedachte die we met elkaar proberen te voeden. Een ontwikkeling als 3D-printing, wat gaat dat jou als installateur in de toekomst brengen? We willen mensen aan het denken zetten en ze stimuleren om (samen) te innoveren. De wereld verandert snel. Met een specialisatie kun je jezelf in de markt blijven onderscheiden”, besluit Heijnekamp.