Waar komen we de winter mee door?

Waar komen we de winter mee door?

16 november 2016: Tweede brainstormsessie in kader van Kennisvragenbank met als onderwerp: hoe bouwen we een autarkisch huis: energieopwekking en opslag aan huis, zonder energiedistributienetwerk.

KIEN, een aantal ondernemers en afgevaardigden van lagere overheden brainstormden samen met studenten van TU/e Sure Innovation over de nieuwste manieren van opwekken, distributie en opslag van energie in huis of in de wijk.

KIEN, een aantal ondernemers en afgevaardigden van lagere overheden brainstormden samen met studenten van TU/e Sure Innovation over de nieuwste manieren van opwekken, distributie en opslag van energie in huis of in de wijk. De perfect voorbereide sessie werd geleid door studenten gespecialiseerd in bouwkunde, duurzame energie en elektrotechniek. De allernieuwste technieken – die al beschikbaar zijn op de markt –  kwamen aan bod. Denk hierbij aan warmtepompen, warmtekrachtkoppelingen, warmte-koude-opslag, photo voltaisch, photothermisch, zonneboilers, warm tapwaterbuffervaten en thermochemische opslag. Het combineren van de technieken werd niet geschuwd. Zo zijn er, naast de hydrogenius techniek, drie typen batterijen voor opslag van energie bekeken: lithium ionen, natrium zwavel en elektrische condensatoren, elk met z’n voor –en nadelen.

 

Conceptueel denkenSystematisch werden alle technieken geanalyseerd en beoordeeld. Doel van de tweede helft van de sessie: komen tot een concept voor een autarkisch (collectief en individueel) waarmee de markt verder kan. En dat is gelukt: twee systeemontwerpen in spé liggen op de plank voor uitwerking. In januari 2017 komen de studenten via Sure Innovation met een mogelijke technische invulling. Spannend!

 

Wat vinden we van de brainstormbank en de werkwijze daarvan? De aanwezige ondernemers zijn overtuigd van de werkwijze van de brainstormbank en zien brood in een concrete vervolgstap. Juist omdat heel veel installateurs nu nog niet bezig zijn met innovatieve technieken, is deze casus voor de brainstormbank een ontzettend goede stap. Bovendien is er serieuze hoop op dat de uitgewerkte concepten zo snel mogelijk naar de markt worden gebracht. And last but not least: studenten geven de energie om hiermee door te gaan. Pluim en dank!