Vragenbank stelt academische kennis open voor ondernemer

Stichting KIEN helpt installatiebranche innoveren met ondersteuning van TU/e SURE Innovation

Ondernemers uit de installatiebranche met een praktische vraag op het gebied van energie en duurzaamheid kunnen met ingang van vandaag excellente master studenten van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) inschakelen voor de beantwoording van die vraag.

Stichting KIEN helpt installatiebranche innoveren met ondersteuning van TU/e SURE Innovation


Ondernemers uit de installatiebranche met een praktische vraag op het gebied van energie en duurzaamheid kunnen met ingang van vandaag excellente master studenten van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) inschakelen voor de beantwoording van die vraag. Stichting KIEN, het knooppunt voor innovatie in de elektrotechniek, heeft de Vragenbank geopend: een platform dat innovatief vermogen en actuele kennis uit de academische wereld beschikbaar maakt voor het midden- en kleinbedrijf. De Vragenbank is een initiatief van Stichting KIEN en TU/e SURE Innovation.


Installatieondernemers die op het gebied van energie en duurzaamheid tegen praktische technologische problemen aanlopen, marktkansen zien of op zoek zijn naar wetenschappelijke onderbouwing van een idee, dienen een vraag in bij de Vragenbank. TU/e SURE Innovation, die geselecteerde high potential studenten in hun masterfase vertegenwoordigt, koppelt de medewerkers aan de ondernemersvraag. Het team van de Vragenbank onderzoekt, maakt gebruik van de beschikbare kennis en netwerken van de universiteit en beantwoordt de vraag. Daarbij wordt het team ondersteund door het wetenschappelijk personeel van de universiteit. De ondernemer kan vervolgens zelf met het resultaat aan de slag of kan als vervolgstap kiezen om via SURE Innovation de praktische innovatiereis te beginnen. Voor de beantwoording van de vraag door het team, betaalt de ondernemer een lage vergoeding.


Praktische verbinding tussen wetenschap en MKB

Adrie van Duijne, directeur van Stichting KIEN, is trots op deze praktische verbinding tussen MKB en wetenschap. “Er is zoveel kennis en onderzoek beschikbaar bij de universiteit, maar de weg daarnaartoe is voor ondernemers meestal onduidelijk. Dankzij SURE Innovation hebben we nu het innovatief vermogen, de kennis en bronnen van de universiteit beschikbaar gemaakt. Het werkt ook de andere kant op. Academische studenten maken op een heel toegepaste manier kennis met het bedrijfsleven, het MKB. Die ervaring is van grote waarde voor hun verdere carrière. Tenslotte profiteert ook de installatiebranche als geheel van het binnenhalen van de wetenschap. De innovatiekracht wordt aanzienlijk sterker.”


Het is een win-win-winsituatie

Volgens Hans van Dinteren, projectmanager van TU/e SURE Innovation, halen alle partijen maximaal profijt uit de samenwerking. “Het is een win-win-winsituatie voor de drie betrokken partijen. Voor de installateur betekent het ecosysteem toegang tot en samenwerking met een high-tech kennisinstelling. Ondernemers kunnen ook direct kennismaken met toekomstige medewerkers door talent te scouten. De excellente student werkt aan studie gerelateerde opdrachten waardoor hij/zij nu al een goed inzicht krijgt in een carrière na de studie. De samenwerking met het bedrijfsleven leidt daarnaast tot verdere groei van de persoonlijke ontwikkeling bij de student. Tenslotte haalt de TU/e zelf ook veel voordeel uit de samenwerking, aangezien deze bijdraagt aan het ontsluiten van academische kennis en de universiteit dankzij de rol van KIEN als knooppunt ook zelf waardevolle contacten opbouwt met het bedrijfsleven.”


Ondernemersvraag aanmelden

Op http://www.stichtingkien.nl/vragenbank/ kunnen ondernemers meer lezen over dit initiatief. Een korte animatiefilm geeft een duidelijke uitleg van het proces voor alle betrokkenen. Geïnteresseerde ondernemers kunnen via de website direct hun vraag over energie en duurzaamheid indienen. Een student van SURE Innovation neemt vervolgens binnen drie werkdagen contact op.


Over SURE Innovation

SURE Innovation is een initiatief van TU/e Innovation Lab en is ontwikkeld om een duurzame relatie tussen het bedrijfsleven, de student en de Technische Universiteit Eindhoven tot stand te brengen. SURE Innovation levert high-potentials die ingezet kunnen worden bij onder meer literatuur onderzoek, prototype onderzoek, haalbaarheidsonderzoek en probleemidentificatie; van idee tot uitvoering. De medewerkers kunnen in multidisciplinair teamverband werken aan deze opdrachten en worden daarin ondersteund door het staf- en wetenschappelijk personeel van de TU/e. Daarnaast kan de student gebruik maken van alle middelen die de TU/e tot haar beschikking stelt. Meer informatie: http://www.sureinnovation.nl/