Vragenbank-onderzoek naar opslagsystemen van elektrische energie

Wat is de beste manier om elektrische energie op te slaan? Die vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden, omdat de systemen flink van elkaar verschillen en de vergelijking dus moeilijk te maken is. Toch is het voor iedereen die zich met duurzame energie en 0-energie bezighoudt een interessante vraag. Stichting KIEN schakelde de Vragenbank in en liet Lars Beke, toen student Sustainable Energy Technology, onderzoek doen. Zijn analyse biedt een heldere kijk op de bestaande mogelijkheden en de voor- en nadelen daarvan.
Case Vragenbank

Onderwerp: onderzoek energieopslagsystemen

Indiener: Koos Kerstholt, Stichting KIEN

Resultaat: helder rapport


 


 


 Wat is de beste manier om elektrische energie op te slaan? Die vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden, omdat de systemen flink van elkaar verschillen en de vergelijking dus moeilijk te maken is. Toch is het voor iedereen die zich met duurzame energie en 0-energie bezighoudt een interessante vraag. Stichting KIEN schakelde de Vragenbank in en liet Lars Beke, toen student Sustainable Energy Technology, onderzoek doen. Zijn analyse biedt een heldere kijk op de bestaande mogelijkheden en de voor- en nadelen daarvan.


“De opdracht was vrij breed”, zegt Lars Beke (24), die inmiddels werkzaam is bij Capgemini Consulting. “Koos Kerstholt van Stichting KIEN formuleerde die als volgt: ‘inzicht verkrijgen in verschillende technische systemen die op dit moment bestaan om (duurzame) opgewekte elektrische energie gedurende kortere of langere termijnen op te slaan’. Dat betekent dat ik eerst in kaart ben gaan brengen welke systemen er momenteel bestaan. De crux van het onderzoek zit in de onderlinge weging en vergelijking van die systemen.”


Systemen kwantificeren met multicriteria-analyse

Er zijn veel verschillende factoren die meespelen: de manier waarop energie wordt aangeleverd – kinetisch, elektrisch, thermisch, chemisch, magnetisch – en hoe en waar je de energie uiteindelijk wilt toepassen – is het voor thuisgebruik, voor een appartementencomplex of een industriële setting? Ook de opslagduur is bepalend. Voor zijn onderzoek heeft Lars de opslagsystemen onderverdeeld in vijf categorieën: chemische, elektrochemische, elektrische, mechanische en thermische systemen. Om een vergelijking te maken koos Lars voor een multicriteria-analyse. “Daarmee kun je verschillende beoordelingscriteria kwantificeren. Zo is het dus mogelijk om heel diverse eigenschappen, ook de wat minder ‘harde’, naast elkaar te leggen.”


Aanwinst voor de KIEN-bibliotheek

Koos Kerstholt van Stichting KIEN: “Elektrische energie speelt een belangrijke rol in de transitie naar 0-energie omgevingen. Daarbij ligt de nadruk vaak op het (lokaal) opwekken van energie – windturbines, zonnepanelen, waterkracht, etc. Maar net zo wezenlijk is de opslag van elektrische energie; waar laat je overgeproduceerde energie, wat is het meest geschikte systeem per toepassing en hoe voorkom je verlies van energie? Dat hangt uiteraard ook af van het doel. Heb je energie later nodig om korte pieken op te vangen, voor het verbeteren van de kwaliteit van het vermogen, of om toekomstige energieluwe periodes op te vangen? Er bleek nog nauwelijks onderzoek gedaan te zijn naar beschikbare energieopslagsystemen. Dat was de aanleiding voor de opdracht aan TU/e Sure Innovation. Het rapport van Lars Beke geeft een helder beeld van de mogelijkheden en voordelen per toepassing. Het is een nuttig naslagwerk voor installateurs en iedereen die met duurzame energie bezig is en een aanwinst voor de ‘KIEN-bibliotheek’.”


Wat is het beste systeem?

“Op basis van de multicriteria-analyse scoren de Na-S batterij en vliegwieltechnologie van de beschreven technologieën overall het beste”, concludeert Lars. “Op specifieke criteria – kosten, energiemanagement – komt er een andere top 3 uit. Het voordeel van de multicriteria-analyse is dat je verschillende grootheden goed met elkaar kunt vergelijken. De analyse brengt wel met zich mee dat de scores relatief zijn, altijd afgezet tegen andere methoden in specifieke situaties.” Het rapport van Lars Beke ‘Opslag van elektrische energie; een multicriteria-analyse van de verschillende mogelijkheden voor het opslaan van elektrische energie in de gebouwde omgeving’ is bij Stichting KIEN op te vragen.

Stichting KIEN biedt u in samenwerking met TU/e SURE Innovation de mogelijkheid tegen lage kosten een vraag of idee te laten onderzoeken bij de Vragenbank. SURE Innovation vertegenwoordigt high potential studenten in hun masterfase en koppelt die en hun team en netwerk aan uw ondernemersvraag. Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem contact op met Stichting KIEN.