Voorlichtingsavond Bronkhorst Energieneutraal succesvol

Al enige tijd voert de Technische Universiteit Eindhoven, in opdracht van Stichting KIEN, een onderzoek uit naar de mogelijkheden om Bronkhorst energieneutraal te maken. Donderdag 7 februari was het moment om de inwoners te informeren. Een volle zaal met belangstellenden, de helft van de woningen was vertegenwoordigd, overtrof alle verwachtingen.


Het historische stadje Bronkhorst is onderdeel van de gemeente Bronckhorst en telt 170 inwoners.


Al enige tijd voert de Technische Universiteit Eindhoven, in opdracht van Stichting KIEN, een onderzoek uit naar de mogelijkheden om Bronkhorst energieneutraal te maken.


Donderdag 7 februari was het moment om de inwoners te informeren. Een volle zaal met belangstellenden, de helft van de woningen was vertegenwoordigd, overtrof alle verwachtingen.


Na de inleiding door Jaap Schwarz, een inwoner en lid van de Belangengroep Stad Bronkhorst, benadrukte de Gemeente Bronckhorst bij monde van Eric Mol, het belang dat de gemeente hecht aan duurzame initiatieven.


Smruti Srinivasan student van de TU/e informeerde de aanwezigen over het onderzoek. Aan de hand van de Trias Energetica werd uitgelegd wat de praktische mogelijkheden zijn, waarbij energie besparen en opwekken van duurzame energie aan bod kwamen. De conclusie hierbij was dat meer dan voldoende duurzame energie opgewekt kan worden om het energieneutraal doel te bereiken. Maar ook een toeristisch onderdeel kan toegevoegd worden met de Energie Route die uitgestippeld is langs de diverse duurzame energiebronnen om en in het stadje.


Vervolgens hebben Koos Kerstholt en Rob Barnhoorn uitgelegd hoe dat praktisch aangepakt kan worden via de KIEN Innovatiereis en de stap voor stap methode waarbij bewoners, het lokale bedrijfsleven en de gemeente mee op weg genomen worden.


Met het verstrijken van de tijd groeide het enthousiasme bij de inwoners en is besloten de volgende stap op weg naar energieneutraal te zetten.