Vertel maar, waarom mag wat wij doen niet verloren gaan?

De wereld verandert sneller dan we denken. Dat is geen nieuwe boodschap en het wordt zichtbaar door tal van grote reorganisaties of zelfs het verdwijnen van bedrijven die (met name nog door oudere generaties) als instituten werden gezien. Het tempo waarop de veranderingen plaatsvinden, willen we nog weleens onderschatten. Groot was dan ook bij de velen de schrik, toen recent Deloitte bekendmaakte dat de banen waar bijna een kwart van de studenten voor wordt opgeleid, straks niet meer bestaan. Met name de installatiebranche wordt hard geraakt. Technische richtingen en opleidingen op MBO-niveau, daar waar onze branche het traditioneel van moet hebben, worden als we niet uitkijken compleet nutteloos. > Lees verder

De wereld verandert sneller dan we denken. Dat is geen nieuwe boodschap en het wordt zichtbaar door tal van grote reorganisaties of zelfs het verdwijnen van bedrijven die (met name nog door oudere generaties) als instituten werden gezien. Het tempo waarop de veranderingen plaatsvinden, willen we nog weleens onderschatten. Groot was dan ook bij de velen de schrik, toen recent Deloitte bekendmaakte dat de banen waar bijna een kwart van de studenten voor wordt opgeleid, straks niet meer bestaan. Met name de installatiebranche wordt hard geraakt. Technische richtingen en opleidingen op MBO-niveau, daar waar onze branche het traditioneel van moet hebben, worden als we niet uitkijken compleet nutteloos.


Niet alleen taken als iets controleren of doormeten kun je aan robots en sensoren overlaten, ook dreigen complete projecten te belanden bij specialisten die de vraag van eindklanten slimmer invullen, zoals onze ICT-collega’s. Al is het de vraag of klussen voor de installateur überhaupt nog blijven bestaan, omdat de consument in deze informatiesamenleving de benodigde kennis over onze specialiteiten ook via kanalen als YouTube, sociale media en online fora kan vergaren.


Verstoringsgolf komt akelig dichtbij

De installatiebranche heeft het al niet makkelijk. Het rumoer rond verwarmingsbedrijf Feenstra en de recente ingreep bij installateurs werkzaam bij Eneco, laten zien dat verandering niet iets is wat in de  toekomst gevreesd moet worden, maar nu al overal speelt, want op kleiner niveau zie je dezelfde verschuivingen. Een businessmodel dat Feenstra al sinds mensenheugenis hanteert – het verplicht huren van een boiler in je woning voor 110 euro per jaar – is niet langer houdbaar. De consument wenst keuzevrijheid. Kijk maar naar de golf aan overstappers naar kleinere, flexibele en innovatieve maatschappijen en mensen die zich verenigen in energiecoöperaties om zelf energie op te wekken, een ontwikkeling waaruit wij met het project Hart van Brabant een grotere invloed voor installateurs creëren.


De wereld van gas – een belangrijke, want onze economie is er rond gebouwd – brokkelt langzaam maar zeker af. Gasinstallateurs kampen met een enorm probleem, want innovatie in hun deelgebied staat op een veel lager pitje dan wat wij aan het doen zijn voor de e-installateur. Maar de toekomst voorspellen is lastig. Ook wij als KIEN hebben geen kristallen bol die ons laat zien wat over 5, 10 of 20 jaar de norm zal zijn en waarin de installateur zich kan specialiseren. Maar we komen wel een eind door een vinger aan de pols te houden bij universiteiten, overheden en innovatieve installatiebedrijven. En door koppelingen te zoeken met maatschappelijke trends. En last maar zeker niet least, door installateurs erop te wijzen dat zij vaker in gesprek moeten gaan met de klant en proactief kunnen adviseren. Immers, de klant weet vandaag ook niet wat hij over een aantal jaar wil als hij de mogelijkheden niet kent. Die mogelijkheden, die kunnen wij schetsen en de benodigde technologieën waar nodig versnellen. Zo maken we als het ware een spoorboekje waarbij voor iedereen duidelijk wordt waar welke innovatietrein rijdt en hoe laat de aankomst ongeveer verwacht kan worden.


Wat wordt de impact van datgene waar trendwatchers nu warm van worden?

Want dat overzien en verbindingen creëren, dat vormt de rode draad in wat we als KIEN doen. Met bewezen technologie houden wij ons niet bezig, die weet de markt prima te vinden. Veel interessanter vinden we technologieën die onder de oppervlakte bezig zijn met doorbreken. Door deze te koppelen aan maatschappelijke vraagstukken en daar dappere bedrijven bij te vinden die er   concepten voor ontwikkelen, vergroten we hun effectiviteit en toepassingsgebied. Dat geldt voor alle thema’s waar we mee bezig zijn.


Maar dit is ‘slechts’ de ene kant van het verhaal. Waar volgens ons de echte meerwaarde zit om in de toekomst relevant te blijven, is het versterken van het empathisch vermogen van de installateurs. Dat aspect gaan we de komende tijd meer inhoud geven door ook vooral de nadruk te leggen op het waarom van technologie. Als daar een helder antwoord op geformuleerd kan worden, dan vloeit het hoe daaruit vanzelf voort.


We sluiten ons niet op, maar willen vooral samen DOEN

Als je constateert dat onze branche nu al van alle kanten bedreigd wordt en de vooruitzichten voor de toekomst somber geschetst worden met de feiten zoals ze nu bekend zijn, dan moet je op zoek naar onderscheidend vermogen. De tijden van de meter pijp en een bos draad zijn voorbij. Je kunt een boel hemelbestormende ideeën genereren, maar de kunst in innovatie is ook praktisch blijven en energie en middelen efficiënt verdelen. Die twee werelden combineert KIEN: visie enerzijds en de spijkers in het hout slaan anderzijds.


Om het onheilspellende begin toch af te sluiten met een positieve noot: ondernemers in de elektrotechnische branche worden steeds optimistischer. Waar vakbroeders een aantal jaar terug vooral nog dachten dat we vanzelf weer zouden terugkeren bij de oude, vertrouwde situatie, tref ik nu vooral ondernemers die realistisch genoeg zijn om de uitdagingen van deze tijd te onderkennen. En daarin zien ze vele aanknopingspunten om zaken op te pakken op basis van ideeën en concepten die wij aandragen. Als we erin blijven geloven dat we met onze vereende kennis, kunde en ervaring een verschil kunnen blijven maken, dan kunnen we de doemdenkers flink gaan verbazen.