Verantwoord gebruik van led

KIEN is geen onbekende speler meer. Dat blijkt wederom uit het feit dat de Rabobank aan KIEN gevraagd heeft een afwegingskader te formuleren voor duurzame en veilige investeringen in ledverlichtingsinstallaties. Het onderzoek dat KIEN vervolgens in gang heeft gezet is inmiddels afgerond. Het onderzoek heeft inzichtelijk gemaakt op welke wijze ledverlichting kan worden gebruikt bij de verlichting van interieurs van gebouwen. Daarnaast is naar voren gekomen hoe de duurzaamheid en de veiligheid kan worden gewaarborgd.

De veiligheid en duurzaamheid van ledverlichting in gebouwen en op terreinen


KIEN is geen onbekende speler meer. Dat blijkt wederom uit het feit dat de Rabobank aan KIEN gevraagd heeft een afwegingskader te formuleren voor duurzame en veilige investeringen in ledverlichtingsinstallaties. Het onderzoek dat KIEN vervolgens in gang heeft gezet is inmiddels afgerond. Het onderzoek heeft inzichtelijk gemaakt op welke wijze ledverlichting kan worden gebruikt bij de verlichting van interieurs van gebouwen. Daarnaast is naar voren gekomen hoe de duurzaamheid en de veiligheid kan worden gewaarborgd.


Het onderzoek is uitgevoerd door C+B advies en expertise BV te Helmond en Meutzner Licht Design BV te Woerden. Voor het onderzoek zijn diverse documenten bestudeerd en er is overleg geweest met diverse personen en met het productiebedrijf voor LED verlichting ETAP in Malle (België). Verder zijn er meerdere LED verlichtingsarmaturen en drivers bestudeerd van verschillende fabrikanten.


Tijdens het onderzoek werd gelet op de volgende punten: de criteria voor een duurzame LED verlichting, de kwaliteit van de verlichting, de elektrische veiligheid, energielabel, uitgangspunten  van de Europese Lamp Companies Federation, garantie van de armaturen en de drivers.  


Uit het onderzoek zijn een aantal uitgangspunten naar voren gekomen die zijn vastgelegd in een rapport. Het rapport zal op 17 september tijdens het ledevent worden gepresenteerd, waarna elke e-installateur de uitgangspunten zal kunnen toepassen bij het installeren van led in installaties.