Verander de mindset van je klant

Wanneer ik naar de e-installatiebranche kijk, zie ik bevlogen mensen die zich dagelijks bezighouden met techniek, kwaliteit en innovatie.

Wanneer ik naar de e-installatiebranche kijk, zie ik bevlogen mensen die zich dagelijks bezighouden met techniek, kwaliteit en innovatie. Ik zie hoe de werkzaamheden van de e-installateur bijdragen aan energiebesparing, aan een beter thuis en een mooiere toekomst voor velen. Ik bevind me te midden van de e-installatiebranche en sta dan ook dagelijks oog in oog met deze fantastische ontwikkelingen binnen het vakgebied. De klant daarentegen, klopt slechts een enkele keer aan bij de e-installateur en ziet in eerste instantie een greep uit zijn portemonnee.


Natuurlijk brengen aanpassingen aan woningen en gebouwen kosten met zich mee, maar deze aanpassingen kunnen uiteindelijk resulteren in kostenbesparing. Een voorbeeld van langdurig profijt, zien we terugkomen in de zorg. Uit onderzoek van KIEN blijkt dat een juist verlichtingssysteem een positief effect heeft op de kwaliteit van het leven van ouderen. Zo heeft bijvoorbeeld dynamische verlichting een gunstig effect op de biologische klok van- met name- dementerende ouderen. Deze aanpassing leidt tot een verlaging van de zorgkosten en tot een verhoogde kwaliteit van leven.


De klant zou de e-installatie niet langer moeten ziet als een kostenpost, maar als een kostenbesparing. Dit vergt echter wel een verandering van mindset bij deze klant. De e-installateur zelf, zal deze verandering van mindset moeten triggeren, door de klant al bij een eerste gesprek de mogelijkheden tot kostenbesparing voor te leggen. Heb het niet langer over kosten, maar over bespaarmogelijkheden. Want wanneer jij als e-installateur een klant benaderd met de woorden: ‘Meneer/mevrouw, ik kom uw maandelijkse kosten verlagen’, is er geen klant die jou geen stoel aanbiedt.