Van groene stroom naar kasstroom

‘Business case zoekt financiering’ was de titel van het KIEN matchmaking event op 7 juni in Zeist.
5 e-installateurs presenteerden hun business case voor duurzame energieprojecten aan 4 bankiers. Sloegen de pitches aan en kregen ze het krediet van de banken? 2 van de 5 ondernemers konden direct vervolgafspraken maken. De anderen hebben adviezen gekregen voor verbetering. De bankierstaal spreken de ondernemers overigens nog niet helemaal.


‘Business case zoekt financiering’ was de titel van het KIEN matchmaking event op 7 juni in Zeist.

5 e-installateurs presenteerden hun business case voor duurzame energieprojecten aan 4 bankiers. Sloegen de pitches aan en kregen ze het krediet van de banken? 2 van de 5 ondernemers konden direct vervolgafspraken maken. De anderen hebben adviezen gekregen voor verbetering. De bankierstaal spreken de ondernemers overigens nog niet helemaal.


Brug tussen e-installateurs en bankiers

Stichting KIEN had de bankiers uitgenodigd om hen in contact te brengen met vooruitstrevende e-installateurs die al vergevorderd zijn met innovatieve projecten op het gebied van duurzame energie. Projecten die voor opschaling in aanmerking komen. Maar dat lukt niet zonder externe financiering.


Groene, gele en rode kaarten

Lucas Kloosen (ABN AMRO), R. Rodrigo (Rabobank Amersfoort),  Patty Zuidhoek (Triodos Bank) en Dorine Putman (ASN Bank)(zie foto vlnr) zaten net als in het tv programma Dragon’s Den met groene, gele en rode kaarten in de aanslag. Met die kleurkaarten gaven zij hun oordeel over de innovatieve duurzaamheidsprojecten die de 5 ondernemers ter financiering voorlegden.


   2 matches 

Van  grootschalige PV-projecten, ESCo’s tot solar carports… een bonte stoet projecten trok voorbij. Het was aan de bankiers om de financiële haalbaarheid te toetsen en te beoordelen of ze er geld in willen steken. 2 van de 5 ondernemers kregen de groene kaart en konden direct vervolgafspraken maken met de bankiers. De andere ondernemers hebben nuttige adviezen gekregen over verbetering van hun business case.


Hoe lopen de kasstromen?

Alle ondernemers hadden hun presentatie energietechnisch perfect op orde. De energiebesparingen kwamen helder in beeld. Maar hoe lopen de kasstromen? Dat was telkens de hamvraag van de bankiers, waar de meeste ondernemers nog geen antwoord op wisten.  De installateurs spreken de bankierstaal met termen als ‘rendementen’, ‘kasstromen’ en ‘equity’ nog onvoldoende.  Om die financieel-technische aspecten meer naar voren te brengen, zal Stichting KIEN ondernemers verder helpen met externe expertise.  


Om welke projecten ging het?


   Zonnepanelen voor Barendrechtse Bijdorp

Edwin Oudshoorn van Synorga zoekt, in een consortium met andere bedrijven, financiering voor het verduurzamen van het Barendrechtse bedrijvenpark Bijdorp. Concreet gaat het om een collectieve investering in zonnepanelen, die het consortium in een ESCo wil aanbieden.


ESCo levert gratis energiebesparing

Jan van Hout van OVVIA zoekt externe financiering voor het op grote schaal via ESCo realiseren van energiebesparende projecten. Van campings tot scholen. Tot nu toe zijn deze projecten met familiekapitaal bekostigd. Om het concept breed over Nederland uit te rollen, is externe financiering noodzakelijk. Daar staat dan gemiddeld zo’n 8% rendement tegenover. De groene kaarten gingen vlot omhoog.


Solarcarport

Een stralend idee: de carport met PV panelen om je elektrische auto op te laden. “Want het is toch vreemd dat we groene auto’s opladen met hoofdzakelijk grijze stroom?”, stelt Gertjan Bos van Ecotiv. Bijkomend voordeel: onder de carport staat je auto uit de zon, waardoor de airco minder hoeft te koelen en dus minder brandstof verbruikt.


Verkaart verduurzamingsprojecten

Joost Hoekman van Verkaart Groep presenteerde een reeks verduurzamingsprojecten volgens de Trias Energetica die via ESCo gerealiseerd worden. Net als Van Hout besteedt Verkaart veel aandacht aan het monitoren. Waar ‘lekt’ de energie en moeten we ingrijpen? Leveren we de besparing die beloofd is? Verkaart maakt het zichtbaar.


Spaarvastgoed verduurzaamt bouwmarkten

Tot slot een ingelaste speeddate van Dick Hogendoorn’s Spaarvastgoed. De onderneming zoekt financiering om energiebesparingen bij en upgrading van bouwmarkten te realiseren. Enorme oppervlakten voor zonnepanelen en multifunctioneel gebruik van de bedrijfsruimten zijn de pijlers van dit project.Voor herhaling vatbaar

Het was een geslaagde bijeenkomst waar deelnemers en organisatie met plezier aan terugdenken. Bankiers en ondernemers zijn een stap dichter bij elkaar gebracht. Er zijn 2 matches. En de ondernemers hebben veel geleerd, wat blijkt uit de vraag om dit soort (financiële) bijeenkomsten vaker te organiseren.