Uitnodiging 25 okt: (Led)Verlichting in de kantorenmarkt

Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN), VEI en de NSVV slaan de handen ineen en gaan samenwerken om de installateur van permanente kennis over licht en (led)verlichting te voorzien. Tijdens deze innovatiereis, die gezien moet worden als een langjarig samenwerkingsverband, zullen de medereizigers regelmatig worden geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen.

U bent van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst: “(Led)Verlichting in de kantorenmarkt” op donderdag 25 oktober te Houten van 15:00 – 20:00 uur


 


Stichting KIEN, VEI en de NSVV slaan de handen ineen en gaan samenwerken om de installateur van permanente kennis over licht en (led)verlichting te voorzien. Tijdens deze innovatiereis, die gezien moet worden als een langjarig samenwerkingsverband, zullen de medereizigers regelmatig worden geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen.Er wordt gestart met een bijeenkomst op 25 oktober 2012. Met de informatie uit deze bijeenkomst wordt het traject van samenwerking voor de komende jaren uitgezet. U bent van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst. 

 donderdag 25 oktober, Houten (15:00 – 20:00)    Hierbij staat het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen installateurs, adviseurs en architecten centraal, met als doel deze specialisaties nog beter te laten samenwerken. Onder leiding van een dagvoorzitter is er voldoende ruimte voor discussie en kennisuitwisseling tussen sprekers en de deelnemers.Het is een eerste stap van de gezamenlijke innovatiereis van NSVV, KIEN en UNETO-VNI.

Immers op basis van deze kennisuitwisseling zullen knelpunten worden geïnventariseerd die de input vormen voor toekomstige sessies. Installateurs vertellen op basis van hun ervaringen hoe innovaties hun

weg in de praktijk vinden, hoe dit beter kan en wellicht moet. Externe deskundigen op het gebied van verlichting en duurzaamheid geven advies.Onderwerpen:


  • Techniek

  • Beleving/comfort/ welbevinden

  • Zin en onzin van led

  • Energiebesparing versus kwaliteit

  • Total Cost of Ownership (TCO)


Op donderdag 25 oktober 2012, van 15:00 tot 20:00, ontvangen wij u graag in het Aluminiumcentrum in Houten.De bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van E-installatiebedrijven, architecten, adviseurs, gebouweigenaren, facilitairmanagers, fabrikanten.Deelname is gratis. U kunt zich opgeven door een mail te sturen aan: info@nsvv.nl
Programma

15:00 uur

Ontvangst met koffie/thee

 

15:30 uur

Welkom door de dagvoorzitter

Stichting Kien

15:45 uur

Zin en Onzin van led; wat zijn de (on)mogelijkheden? 

Robert Jan Vos

Robert Jan Vos Lichtadvies 

16:15 uur

marktontwikkelingen: wat kunnen we nog verwachten van de led?

André ten Bloemendal

NLA 

16:45 uur

Pauze

 

17:15 uur

Licht, gezondheid en performance

Toine Schouten

TUe 

17:45 uur

Energiebesparing in (kantoor)gebouwen versus kwaliteit. Is goede verlichting rendabel?

Rob van Heur

Agentschap NL 

18:15 uur

Paneldiscussie

 

19:00 – 20:00 uur

Netwerkborrel en buffet