Toekomstvaste elektrotechniek in woon/zorg-projecten

Ervaring Hoogeloon als basis voor samenwerkingsconcept

In het Brabantse Hoogeloon hebben een woningcorporatie, zorginstelling en een zeer actieve bewonersvereniging de handen ineen geslagen om twee kleinschalige groepszorgwoningen te realiseren voor ouderen. Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) is gevraagd te adviseren over een toekomstvaste elektrotechnische installatie.


 


Ervaring Hoogeloon als basis voor samenwerkingsconcept In het Brabantse Hoogeloon hebben een woningcorporatie, zorginstelling en een zeer actieve bewonersvereniging de handen ineen geslagen om twee kleinschalige groepszorgwoningen te realiseren voor ouderen. Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) is gevraagd te adviseren over een toekomstvaste elektrotechnische installatie. Zorgcoöperatie Hoogeloon, een initiatief van inwoners van Hoogeloon om de zorgvoorzieningen in het dorp op peil te houden, wil in het eigen dorp een kleinschalige woonvoorziening realiseren. Zorginstellingen Lunet Zorg en Joris Zorg hebben samen met de lokale woningcorporatie De Zaligheden het initiatief verder opgepakt en een plan gerealiseerd voor de bouw van twee groepswoningen. Eén woning is bestemd voor zeven dementerende ouderen, de andere voor zeven ouderen met een verstandelijke handicap.Fabrikantonafhankelijk advies

In de woningen worden domotica-voorzieningen aangebracht en er is een aansluiting op de zorg op afstand-voorzieningen van Lunet zorg. De bouw van de woningen is al begonnen en het programma van eisen ligt al vast. KIEN is recent gevraagd om mee te kijken naar de elektrotechnische installatie en een fabrikantonafhankelijk advies te geven over de mogelijke elektrotechnische oplossingen.KIEN heeft een werkgroep geformeerd met drie directeuren van regionale elektrotechnisch installatiebedrijven  om de papieren eisen te toetsen aan de werkelijkheid. De werkgroep kijkt verder dan alleen naar de technische vereisten, het is van belang om ook ‘de vraag achter de vraag’ op tafel te krijgen: welk doel hebben de voorzieningen? Alleen zo is het mogelijk om de juiste, toekomstvaste oplossing te adviseren. Format voor andere gemeenten

Met de ervaringen in dit project in Hoogeloon, wil KIEN proberen een format te ontwikkelen dat toepasbaar is op vergelijkbare zorg/woonprojecten. Zo moet er een concept ontstaan dat werkbaar is in andere gemeenten en waar andere installateurs bij kunnen aanhaken. De ervaringen en oplossingen zullen ook van pas komen in de elektrotechniekopleidingen.