Terugblikken: symposium energieke restauratie van de St. Petrus kerk

Woensdag 14 mei organiseerde Stichting Kien in samenwerking met de parochie Sint Petrus’ Stoel, Hanze Kenniscentra en de TU/e het symposium ‘Energieke restauratie van de St Petruskerk’.

Woensdag 14 mei organiseerde Stichting Kien in samenwerking met de parochie Sint Petrus’ Stoel, Hanze Kenniscentra en de TU/e het symposium ‘Energieke restauratie van de St Petruskerk’. Kien wilde met dit symposium de installatiemarkt kennis laten maken met alle problematiek en aandachtspunten die men tegen kan komen bij het verduurzamen van een monumentaal pand.


  


 • Dhr Broeders  (directeur-econoom van het bisdom ‘s Hertogenbosch) opende het symposium. Broeders behandelde het thema: het openhouden en sluiten van kerken. Sinds 2010 stuurt het Bisdom actief aan op kerksluitingen vanwege de te hoge kosten om alle kerken open te houden. De kerken die daadwerkelijk als kerk blijven bestaan, maken geen gebruik van nevenactiviteiten en worden alleen als kerk gebruikt. Duurzaamheid is in deze tijd een belangrijk thema voor de kerk omdat energiebesparing leidt tot kostenbesparing. 

   
 • Dhr van Buul (Gebouwbeheerder St Petrus Parochie) is sinds 2011 actief bezig met het meerjarig onderhoudsplan van de St Petruskerk. Hij is tevens de drijvende kracht achter de samenwerking met Stichting Kien. Hij vertelde over de bouw van de St Petruskerk en de huidige en toekomstige financiële situatie. Volgens Van Buul moet er een goed financieel beleid voor kerken komen omdat de giften en opbrengsten vanuit subsidies steeds minder gaan worden. Een belangrijk onderdeel hierbij is de noodzaak om de energiekosten omlaag te brengen middels een energiezuinig systeem. Meer weten? Bekijk hier de presentatie.

   
 • Maarten Vieveen (PhD herontwikkelen monumenten TU Delft) deed in opdracht van de parochie Sint Petrus’ Stoel en Stichting Kien onderzoek naar de energieconsumptie van de huidige situatie van de kerk. Hij behandelde potentiele strategieën voor de reductie van het energieverbruik en onderzocht de bijbehorende aanbevelingen. Meer weten? Bekijk hier de presentatie.

   
 • Henk Schellen (Universiteit hoofddocent  Bouwfysica TU/e) besprak het verwarmen van grote monumentale kerken en het compromis tussen de techniek, het comfort en de esthetica. Bij het verwarmen van de kerken middels luchtverwarming kan er veel schade ontstaan aan het monumentale interieur. Het is dus van belang dat er innovatieve oplossingen aangedragen gaan worden om dit te verkomen. Hierbij kan gedacht worden aan het verwarmen van de kerkbanken, waar op verschillende plekken al onderzoek naar gedaan is, of aan het gebruik maken van het BaOpt (Bauer Optimierung) systeem waarbij er gebruik wordt gemaakt van de juiste combinatie in druk en temperatuur. Meer weten? Bekijk hier de presentatie.

   
 • Roland Vermeulen Philips LIDAC (Lighting Design and Application Centre) gaf een korte presentatie over de LED revolutie waarbij de digitale verlichting de gehele markt zal gaan veranderen. Voor de St Petruskerk is een speciaal ontworpen lichtplan gemaakt waarbij in de eerste fase de huidige verlichting zodanig is aangepast dat er nu niet alleen algemene verlichting is, maar ook sfeer- en accentverlichting ter benadrukking van de architectuur. In de tweede fase zullen er nog wat aanpassingen plaatsvinden zoals het dimbaar maken van de LED verlichting, zodat hiermee ook energie bespaart wordt. Meer weten? Bekijk hier de presentatie.

   
 • Maarten Maresch (Financieringsdeskundige) behandelde het onderwerp financiering en de verduurzaming van monumenten, waarbij hij onder andere sprak over verschillende Europese en Nederlandse subsidiemogelijkheden. Hiernaast is er ook de mogelijkheid voor het aanvragen van fiscale ondersteuning vanuit de overheid, voortkomend uit het energieakkoord en bepaalde trends die op dit moment spelen zoals Crowdfunding. Meer weten? Bekijk hier de presentatie.

   
 • Gerard te Boekhorst, medeorganisator van het symposium, sloot de middag af met een toelichting over het vervolgsymposium waarbij de aanwezige installateurs hun meest innovatie ideeën voor energiereductie van minimaal 50% kunnen aanleveren. Het vervolgsymposium vindt in september of oktober plaats. Houd hiervoor de website in de gaten voor meer informatie. Meer weten? Bekijk hier de presentatie.