Terugblik op dynamische verlichting in de ouderenzorg

“Bundeling van kennis en ervaring levert veel voordeel op”

Er was bijzonder veel belangstelling voor de workshop Dynamische verlichting in de ouderenzorg op 28 september jongstleden. De opkomst was niet alleen hoog, er waren vertegenwoordigers van alle partijen die met ouderenzorg en verlichting te maken hebben en er werd volop gediscussieerd. Een deelnemer schreef naderhand: “Wat een perfecte bijeenkomst, met een juiste melange van sprekers, met ieder hun specifieke aandachtspunt. Met name de professionele en brede insteek, met zeer betrokken sprekers, heb ik als erg goed ervaren.”


 


Workshop Dynamische verlichting in de ouderenzorg op 28 september bij TU/eEr was bijzonder veel belangstelling voor de workshop Dynamische verlichting in de ouderenzorg op 28 september jongstleden. De opkomst was niet alleen hoog, er waren vertegenwoordigers van alle partijen die met ouderenzorg en verlichting te maken hebben en er werd volop gediscussieerd.  Een deelnemer schreef naderhand: “Wat een perfecte bijeenkomst, met een juiste melange van sprekers, met ieder hun specifieke aandachtspunt. Met name de professionele en brede insteek, met zeer betrokken sprekers, heb ik als erg goed ervaren.”


Het programma van de bijeenkomst die bij de TU Eindhoven werd gehouden, was breed ingestoken met inleidingen vanuit de wetenschap, lichtadvies, e-installatie en verlichtingskunde. De deelnemers – ruim 50; fabrikanten, wetenschappers, e-installateurs, lichtadviseurs en zorgspecialisten – weerspiegelden die brede insteek.

 


Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde

Na de opening door projectleider zorg Wanda Kruijt van KIEN, legde Jan Meutzner, voorzitter commissie Licht & Gezondheid van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) onder meer uit waarom aandacht voor beter licht in de ouderenzorg zo belangrijk is. Verbetering van de verlichting kan bepaalde visuele beperkingen opheffen en het slaapwaakritme positief veranderen. En dat leidt tot een hogere kwaliteit van het leven van ouderen en kan de druk op de zorgverlener verminderen. Hij ging ook in op het lichtontwerpproces en de randvoorwaarden bij projecten. 

Klik hier voor de presentatie van Jan Meutzner.

 


Diverse wetenschappelijke onderzoeken

Universitair docent Light & Lighting Marielle Aarts van de TU Eindhoven besprak de resultaten van diverse wetenschappelijke onderzoeken die ook aantonen dat gezond licht voor ouderen onder meer leidt tot daling in medicatiegebruik en in valincidenten en dat het voor het verplegend personeel leidt tot een verlaging van de werkdruk. Zij legde ook de link met de rol van de installateur en met het economische model van gezonde verlichting. 

Klik hier voor de presentatie van Marielle Aarts.


 


Het belang van dynamische belichting

Toine Schoutens, directeur van lichtadviesbedrijf Davita Nederland belichtte het belang van dynamische belichting waarbij zowel de intensiteit als de kleurtemperatuur softwarematig regelbaar is. Dat leidt tot verbetering van de visuele en niet-visuele conditie van, in dit geval, ouderen. Hij ziet bij het totale traject van lichtinstallatie een belangrijke rol voor de installateur: van onderzoek en het opstellen Programma van Eisen, tot het lichtontwerp en de ontwikkeling van lichtscenario’s en uitvoering en projectbegeleiding.

Klik hier voor de presentatie van Toine Schoutens.


 


Hoe werkt het in de praktijk?

De belangrijkste vraag is dan natuurlijk: hoe werkt dat in de praktijk? Ad  Schots, lid van de Raad van Bestuur van Zorgcentrum St. Franciscus in Gilze liet in zijn presentatie zien wat gezond licht voor zijn instelling en voor zijn bewoners betekent. De voordelen zijn wat hem betreft zonneklaar: cliënten hebben gewoon beter zicht, waardoor er minder valincidenten zijn, de medische kosten dalen en er minder inzet van verpleegkundig en verzorgend personeel na ziekenhuisopname nodig is. Bovendien is de verlichting sfeerverhogend en dat, in combinatie met voldoende licht van buiten, heeft een positieve invloed op cliënten, bezoekers en medewerkers. “Zou ik het nu nog laten installeren? Hier kan ik volmondig ja op zeggen”, aldus Schots. 

Klik hier voor de presentatie van Ad Schots.


 


De marktsituatie van de e-installateur

Barend van Roessel, dga van Hoogspoor Design Light en oud-bestuurslid van Uneto-Vni, besprak ten slotte de marktsituatie van de e-installateur op het gebied van gezond licht voor ouderen. Volgens hem zijn er een aantal kritische succesfactoren voor het welslagen van een lichtproject in een zorginstelling. Zo is de betrokken en visie van de directie belangrijk, evenals een integrale aanpak van het project, de onafhankelijkheid van het advies en de samenwerking van gespecialiseerde marktpartijen. Bovendien moet de uiteindelijke installatie gebruiksvriendelijk zijn, anders verwatert het gebruik na verloop van tijd. 

Klik hier voor de presentatie van Barend van Roessel.

 


Na de presentaties volgde een geanimeerde forumdiscussie aan de hand van stellingen, voorgezeten door professor W. van Bommel, oud-voorman van CIE en de Nederlandse Stichting  Onderzoek Licht en Gezondheid. Een van de conclusies was onder meer dat er heel veel kennis en ervaring op dit onderwerp is, maar dat die wel versnipperd in de markt aanwezig is. KIEN vervult een belangrijke rol in het bundelen van die ervaring en het dichter naar de markt brengen van de kennis. Deze succesvolle bijeenkomst was volgens de deelnemers een uitstekend bewijs van de faciliterende rol van Stichting KIEN.