Terugblik bijeenkomst Energieprestatiecontracten

De KIEN-bijeenkomst “Energieprestaties, belonen van kwaliteit” voor middelgrote e-installateurs en andere belangstellenden op 19 december

 


De KIEN-bijeenkomst “Energieprestaties, belonen van kwaliteit” voor middelgrote e-installateurs en andere belangstellenden op 19 december bood inspiratie en praktisch houvast. Dat “energieprestatiecontracten” meer is dan geduldig papier was bij binnenkomst meteen duidelijk. De nieuwbouw van twee brancheorganisaties (CBW / Mitex) in Zeist waar de bijeenkomst werd gehouden, is tot stand gekomen op basis van een energieprestatiecontract. Het installatiebedrijf (i.c. Kropman) heeft in het contract voor de installaties afgesproken dat het gebouw energieneutraal is. Er wordt met andere woorden in het gebouw even veel energie gebruikt als opgewekt.In het middagprogramma werd door twee adviseurs ingegaan op de ervaringen met Nederlandse prestatiecontracten. Hoe zien deze contracten er uit, zijn er kleine letters of vervelende bijlagen? Waar moet je aan denken bij de totstandkoming? Twee hulpmiddelen werden aangereikt die de financiering van energieprestatiecontracten vergemakkelijkt: een inventarisatie van perspectiefrijke financieringsinstrumenten (www.stichtingkien.nl) en het Handboek ESCo´s (www.stichtingkien.nl).Daarnaast vertelde twee bevlogen installatiebedrijven over hun eigen ervaringen met energieprestatiecontracten. De ervaringen met zwembaden en scholen toont de haalbaarheid van de contracten en dit smaakt wat hen betreft naar meer. Uit eigen ervaring vertelden ze over het leerproces dat ze zelf hadden doorgemaakt bij hun eerste ervaringen.

Twee financiers vertelden voorts over hun aanpak om duurzame projecten van marktpartijen mogelijk te maken. Aan welke eisen moeten projecten voldoen en wanneer worden ze extra aantrekkelijk voor banken. In een dialoog met de aanwezigen werden enkele projecten aan een eerste financiële haalbaarheidstoets onderworpen.De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel waar de ondernemers, financiers en andere belangstellenden al begonnen hun goede voornemen in 2013 op dit terrein te bespreken.