Techniek verbindt

Hoe gaan we om met nieuwe vormen van duurzame energie? Hoe zorgen we ervoor dat we ons energiegebruik slim plannen, dat we optimaal gebruik maken van omstandigheden en ontwikkelingen? En een belangrijke vraag: hoe zorg je voor samenhang?


 


Hoe gaan we om met nieuwe vormen van duurzame energie? Hoe zorgen we ervoor dat we ons energiegebruik slim plannen, dat we optimaal gebruik maken van omstandigheden en ontwikkelingen? En een belangrijke vraag: hoe zorg je voor samenhang?


Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) is de schakel tussen maatschappelijke vraagstukken en innovatieve technologische oplossingen. Samen met KIEN worden de installateurs van nu de specialisten van de toekomst die systemen en oplossingen bij elkaar brengen. Voor onder meer duurzaam energiegebruik in huis en bedrijf, zorg en welzijn en elektrisch rijden. Dit filmpje geeft u een beeld van de ontwikkelingen op het gebied van opwekking, distributie en slim gebruik van energie en de verbindende rol die de techniek speelt.