Syntens en KIEN helpen ondernemers innoveren

Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) heeft met Syntens, het innovatienetwerk voor ondernemers, plannen ontwikkeld om gezamenlijk innovatiegerichte ondernemers in de elektrotechniek te ondersteunen. Het is de bedoeling dat Syntens onder meer innovatievragen van ondernemers beantwoordt, de KIEN-Technodagen begeleidt en ondersteuning biedt bij proefprojecten.


Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) heeft met Syntens, het innovatienetwerk voor ondernemers, plannen ontwikkeld om gezamenlijk innovatiegerichte ondernemers in de elektrotechniek te ondersteunen. Het is de bedoeling dat Syntens onder meer innovatievragen van ondernemers beantwoordt, de KIEN-Technodagen begeleidt en ondersteuning biedt bij proefprojecten. Syntens Innovatiecentrum jaagt innovatie aan bij een potentieel van 280.000 MKB-ondernemingen in Nederland in opdracht van onder meer het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. Voor KIEN is Syntens een logische, onafhankelijke samenwerkingspartner om het innoverend vermogen van de e-installateur te vergroten. Bovendien heeft Syntens een schat aan ervaring en informatie waar KIEN als stichting graag uit put.De samenwerking richt zich in eerste instantie op drie gebieden. Ten eerste zal Syntens fungeren als vraagbaak. Bij KIEN komen geregeld vragen binnen die te maken hebben met innovatie en KIEN heeft de mogelijkheid om de vragen naar Syntens door te spelen. Ten tweede zal Syntens een bijdrage leveren aan thematische bijeenkomsten (zoals de Technodag), door ter plekke ondernemers te adviseren en mogelijk naderhand verder te ondersteunen. Ten slotte is het de bedoeling dat KIEN en Syntens op proefprojecten samenwerken. Syntens kan bijvoorbeeld ondersteunen bij het samenbrengen en motiveren van partijen bij de realisatie van het demoproject.Beide partijen hebben de intentie uitgesproken samen te werken. Momenteel vinden gesprekken plaats over de exacte invulling van het partnerschap.