Studenten TU/e presenteren SIP project Verduurzaming Industrieterrein Apeldoorn

Vier groepen studenten van de TU/e presenteerden woensdag 2 juli 2014 de verschillende aspecten van de verduurzaming van het oude Zwitsal terrein, nu beter bekend als de Energiefabriek

Vier groepen studenten van de TU/e presenteerden woensdag 2 juli 2014 de verschillende aspecten van de verduurzaming van het oude Zwitsal terrein, nu beter bekend als de Energiefabriek.


De studenten behandelende de onderdelen: energy neutral business park, solutions storage, grid design en virtual power plant. De vier groepen gaven ieder vanuit hun eigen perspectief invulling aan een ander aspect van de verduurzaming van de Energiefabriek.


De eerste groep vergeleek met hun energy neutral business park de kosten van de verschillende technieken en strategieën die er momenteel beschikbaar zijn op het gebied van verduurzaming. Hieruit ontwikkelden zij vier systemen. Het systeem dat gebruik maakt van een combinatie CHP, Solar PV en coolers kwam het beste uit de bus. De groep die het onderwerp solutions storage behandelde, onderzocht welke opslagsystemen in de woon-/werkomgeving kunnen worden toegepast. Zij concludeerden dat het haalbaar is om energie opslag toe te passen op thermisch gebied; de kosten voor opslag op elektrisch gebied zijn momenteel nog te hoog. Groep drie hield zich bezig met het grid design en maakte een ontwerp voor de komende 40 jaar waarbij rekening is gehouden met de toepasbaarheid, betrouwbaarheid, de kosten en toekomstbestendigheid. De groep adviseerde een radiaal netwerk te gebruiken. De laatste groep onderzocht de mogelijkheid van een virtual power plant. Basisgedachte hierbij is het creëren van een ESCo die niet alleen zorg draagt voor de productie van duurzame lokaal opgewekte energie, maar tevens op een “slimme” manier het verbruik van energie regelt, door aansturing van energiegebruikers (demand response).


Hieronder vind je de presentaties van de studenten:


Energieopslag

Energie neutral business park

Zwitsalelectric

An economic optimization of a virtual power plant at the Vlijtsepark