Studenten starten onderzoek naar energieneutale omgeving

Op 9 februari zijn studenten van de Technische Universiteit Eindhoven gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden om een energieneutrale omgeving te creëren in het dorp Enspijk, in de stad Helmond en op het eiland Texel.

Op 9 februari zijn studenten van de Technische Universiteit Eindhoven gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden om een energieneutrale omgeving te creëren in het dorp Enspijk, in de stad Helmond en op het eiland Texel. Met een energieneutrale omgeving wordt bedoeld dat alle energie die over een jaar tijd gemeten gebruikt wordt ook ter plekke opgewekt wordt, bijvoorbeeld door zonnepanelen, zonnecollectoren, waterstofcellen en windturbines. Hierbij gaat het niet alleen om elektriciteit voor bijvoorbeeld de wasmachine of vaatwasser, maar ook om energie die wordt verbruikt voor de verwarming en het elektrisch aandrijven van de auto. In verschillende groepen zullen studenten van de masteropleiding Sustainable Energy Technology (SET) aan de slag gaan met deze projecten. Zij zullen samen met verschillende betrokken partijen, zoals de gemeente, inwoners en netwerkbedrijven, gaan samenwerken om te onderzoeken op welke manier energieneutrale omgevingen gerealiseerd kunnen worden. Ze zullen hierbij kijken naar de mogelijkheden voor energieopwekking, -distributie en -opslag, maar ook naar energiebesparing. Natuurlijk bekijken zij ook op welke manier al deze maatregelen gefinancierd kunnen worden. Dit alles gebeurt onder leiding van prof. dr. ir. Sjef Cobben, professor aan de Technische Universiteit Eindhoven.


Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland ( KIEN) is de initiatiefnemer van het project in Enspijk en is nauw betrokken bij de projecten in Helmond en op Texel. KIEN is in dit kader ook betrokken bij een project waar het stadje Bronkhorst in Gelderland energieneutraal gemaakt wordt. In dit stadje is anderhalf jaar geleden een soortgelijk onderzoek uitgevoerd door studenten uit Eindhoven en op dit moment is de gemeente daar bezig om de plannen stap voor stap uit te voeren. Natuurlijk zal er  in bovenstaande projecten dankbaar gebruik gemaakt worden van de kennis die opgedaan is in Bronkhorst. Deze kennis zal vervolgens ook weer verspreid worden naar andere gemeentes in Nederland, om zo een steentje bij te dragen aan een duurzame samenleving.