Student Vragenbank volgt in opdracht vakcongres

Als ondernemer bent u druk met klanten, productie en de organisatie. Daardoor ontbreekt soms de tijd om nieuwe ideeën uit te werken of vak- en marktontwikkelingen bij te houden. De Vragenbank van Stichting KIEN en TU/e SURE Innovation kan u op verschillende manieren ondersteunen. High potential studenten onderzoeken een bepaalde techniek of ontwikkeling en beantwoorden zo uw ondernemersvraag. Minder bekend is dat zij ook in uw opdracht kunnen deelnemen aan congres of vakbeurs. U ontvangt dan een uitgebreid verslag van de voor u relevante kennis en informatie die daar is gepresenteerd. Zo ging masterstudent Maijke Receveur naar het congres ‘AC/DC een kwestie van smaak?’ bij de TU Delft.
Case Vragenbank

Onderwerp: deelname congres: AC/DC een kwestie van smaak?

Indiener: Stichting KIEN

Resultaat: Uitgebreid en gedegen verslag van congres 


 


Als ondernemer bent u druk met klanten, productie en de organisatie. Daardoor ontbreekt soms de tijd om nieuwe ideeën uit te werken of vak- en marktontwikkelingen bij te houden. De Vragenbank van Stichting KIEN en TU/e SURE Innovation kan u op verschillende manieren ondersteunen. High potential studenten onderzoeken een bepaalde techniek of ontwikkeling en beantwoorden zo uw ondernemersvraag. Minder bekend is dat zij ook in uw opdracht kunnen deelnemen aan congres of vakbeurs. U ontvangt dan een uitgebreid verslag van de voor u relevante kennis en informatie die daar is gepresenteerd. Zo ging masterstudent Maijke Receveur naar het congres ‘AC/DC een kwestie van smaak?’ bij de TU Delft.


Op het congres ’AC/DC een kwestie van smaak?’ gingen sprekers en deelnemers in op de voor- en nadelen van wissel- en gelijkspanning en de toekomst van beide. Een dag lang werd dit onderwerp uitgediept door vertegenwoordigers van bedrijven, wetenschap, toezichthouder en overheid. Ooit is er gekozen om wisselspanning de standaard te maken, maar er is genoeg aanleiding om die keuze te heroverwegen. Zou het verstandig zijn om de elektriciteitsinfrastructuur te vernieuwen en gefaseerd over te gaan op gelijkstroomdistributie?


‘Te belangrijk om te missen’

Een zeer interessant congres met toonaangevende sprekers over een belangrijk onderwerp voor installatiebranche en andere sectoren, aldus Adrie van Duijne van Stichting KIEN. Het lukte hem en zijn collega’s niet om daar zelf tijd voor vrij te maken. “Het onderwerp is erg van belang en de sprekers waren van hoog niveau. We vonden het zonde om het te missen. Dus hebben we graag gebruik gemaakt van de Vragenbank die studenten van SURE Innovation beschikbaar stelt voor ondernemers- en innovatievraagstukken: voor onderzoek en dus voor deelname aan vakevenementen.”


Van tevoren goed gebrieft over invalshoek

Voor de opdracht werd Maijke Receveur, masterstudent Innovation Management geselecteerd. Maijke: “Ik heb vaker verslag gedaan van congressen en doe dat graag. Dit was ook een onderwerp dat mij boeit en waar ik enigszins in ingevoerd ben. Van tevoren ben ik goed gebrieft: wat zijn voor Stichting KIEN de relevante onderwerpen en over welke kennis en informatie moet het verslag onder meer gaan? Vervolgens heb ik de hele dag intensief gevolgd vanuit de invalshoek van KIEN.” Maijke heeft uitgebreid verslag gedaan over de presentaties, de sprekers, reacties van het publiek en de conclusies en aanbevelingen van het congres.


Zeer interessant voor ondernemers

Adrie van Duijne was zeer tevreden met de deelname en het verslag van Maijke. Adrie: “Het was het zeker waard. Ik heb geen afspraak hoeven missen en kon naderhand alle bevindingen rustig nalezen. Maijke heeft echt met ‘KIEN-ogen’ het congres gevolgd. Haar verslag is gedegen en een blijvend document. Als je zelf gaat, raak je toch informatie kwijt naderhand. Voor ondernemers is het vaak moeilijk om een hele dag vrij te maken voor zo’n evenement, hoe interessant het onderwerp ook voor hen is. De Vragenbank kan hen hierin heel goede diensten bewijzen tegen relatief lage kosten.”


Verder kan Stichting KIEN het verslag gebruiken om inhoud te geven aan het programma van de Technodagen, die een aantal keer in het jaar worden georganiseerd. “Daarmee blijft de kennis niet alleen bij ons, maar geven wij het door aan de bezoekers van de Technodagen”, aldus Adrie.

Stichting KIEN biedt u in samenwerking met TU/e SURE Innovation de mogelijkheid tegen lage kosten een vraag of idee te laten onderzoeken bij de Vragenbank. SURE Innovation vertegenwoordigt high potential studenten in hun masterfase en koppelt die en hun team en netwerk aan uw ondernemersvraag. Ook is het mogelijk om een student in opdracht een vakevenement te laten volgen. Voor briefing, deelname en gedegen verslag betaalt u de uren en de toegangsprijs van het evenement. Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem contact op met Stichting KIEN.