Strategische samenwerking KIEN en InstalNova

‘Gezamenlijk een belangrijke incubatorfunctie en aanjaagfunctie’

Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) en Stichting InstalNova zijn een strategische samenwerking aangegaan. In de praktijk werken beide organisaties al samen om wetenschappelijk onderzoek en elektrotechnische kennis te vertalen naar concrete projecten en deze projecten marktklaar te maken. In eerste instantie richt de samenwerking zich op het thema duurzaamheid. Later zal ook op de thema’s zorg en mobiliteit gezamenlijke activiteiten worden ontplooid.


 


‘Gezamenlijk een belangrijke incubatorfunctie en aanjaagfunctie’Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) en Stichting InstalNova zijn een strategische samenwerking aangegaan. In de praktijk werken beide organisaties al samen om wetenschappelijk onderzoek en elektrotechnische kennis te vertalen naar concrete projecten en deze projecten marktklaar te maken. In eerste instantie richt de samenwerking zich op het thema duurzaamheid. Later zal ook op de thema’s zorg en mobiliteit gezamenlijke activiteiten worden ontplooid.De samenwerking van KIEN en InstalNova ligt erg voor de hand, aldus Koos Kerstholt – managing director bij InstalNova. De werkzaamheden liggen in elkaars verlengde. “KIEN spant zich in om samen met Technische Universiteiten innovatieve elektrotechnische kennis in de praktijk realiseerbaar te maken en te valoriseren. InstalNova zorgt er vervolgens voor dat die kennis marktklaar gemaakt wordt. InstalNova maakt er een businesscase van, zoekt bedrijven en clusters van bedrijven om het project uit te voeren en er een commercieel succes van te maken en levert organisatorische ondersteuning.”Bewijs dat nieuwe technologieën toepasbaar zijn

Gerard Manshanden, bestuursvoorzitter van KIEN is blij met de samenwerking. “KIEN bewijst in samenwerking met de TU’s dat nieuwe technologieën toepasbaar zijn. InstalNova ondersteunt en enthousiasmeert bedrijven en samenwerkingsverbanden om die bewezen concepten en technieken ook daadwerkelijk in de praktijk toe te passen. Zo hebben KIEN en InstalNova beide een belangrijke aanjaagfunctie voor innovatie in de elektrotechnische branche. Met de twee organisaties beslaan we het hele voortraject voor ondernemers: van het opzetten van een onderzoeksproject dat een antwoord kan geven op belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen, via het bewijzen van de praktische toepasbaarheid in de branche, tot en met het ontwikkelen van een verdienmodel en het verzamelen van bedrijven. Het is daarbij geen eenrichtingsverkeer: als een businesscluster in de uitvoering tegen technologische knelpunten aanloopt, dan is KIEN de schakel naar verder toegespitst onderzoek. Het is een wisselwerking waar de gehele branche beter van wordt.”Ideeën ontplooien zich tot marktperspectieven

De samenwerking van KIEN en InstalNova spitst zich nu nog toe op het thema duurzaamheid: de organisaties werken onder meer al samen bij de 0-energieprojecten van de gemeenten Enspijk en Bronckhorst. Maar ook op de thema’s zorg (levensloopbestendig wonen) en mobiliteit (elektrisch vervoer) vinden de organisaties elkaar. Koos Kerstholt: “We hebben gezamenlijk een belangrijke incubatorfunctie en aanjaagfunctie. We zorgen ervoor dat ideeën, kennis en onderzoek de kans en ondersteuning krijgen om zich te ontplooien en uit te groeien tot concrete marktperspectieven. Daarbij is het ook noodzakelijk om de ondernemingen en ondernemers in de elektrotechniek enthousiast te maken voor de projecten en hen de instrumenten te geven om er een succes van te maken. Bovendien is het belangrijk dat de branche als geheel in beweging blijft en niet wacht tot de markt zelf of nieuwe toetreders het oppakken. Samen met KIEN zorgt InstalNova ervoor dat de ondernemers trendsettend zijn en blijven.