Stichting KIEN zet bedreigingen van de ontwikkelingen in de Nederlandse renovatiemarkt voor installatiebedrijven en aannemers om in kansen

Stichting KIEN houdt de opkomst van nieuwe trends nauwlettend in de gaten. KIEN wil er voor zorgen dat de installateur niet het onderspit delft, maar inhaakt op deze trends. Want bepaalde trends bieden ook kansen voor installateurs. Zo kunnen installateurs samenwerkingsverbanden aangaan met Energiecoöperaties of met Renovatiewinkels. Ook kunnen ze hun eigen Renovatieconcepten ontwikkelen, in samenwerking met andere installateurs, bouwbedrijven of conceptontwikkelaars.

Universiteit Utrecht heeft begin dit jaar een onderzoek gedaan naar de kansen en bedreigingen van de ontwikkelingen in de Nederlandse renovatiemarkt voor installatiebedrijven en aannemers (MKB). Het onderzoek, met als titel ‘Changing times in the Dutch renovation sector’, stelt dat installateurs  lang hebben kunnen profiteren van een comfortabele positie in de traditionele waardeketen. Ze zijn tijdenlang in de positie geweest om huiseigenaren, woningcorporaties en particuliere verhuurders te adviseren over EEBR-maatregelen (Energy Efficient Building Renovation), waarbij ze het werk direct konden uitvoeren. De opkomende trends van Energiecoöperaties , Renovatieconcepten en Renovatiewinkels veranderen de positie en de rol van de actoren in de traditionele waardeketen op een zodanige wijze dat deze comfortabele positie onder druk staat. Energiecoöperaties en Renovatiewinkels nemen de adviserende rol over van de installateurs. Bij Renovatieconcepten verliezen installateurs het overgrote deel van het projectwerk. 


Echter: deze trends bieden ook kansen voor installateurs. Installateurs kunnen samenwerkingsverbanden aangaan met Energiecoöperaties voor EEBR-gerelateerde projectwerkzaamheden. Daarnaast kunnen installateurs een directe samenwerking aangaan met Renovatiewinkels of indirect met de fabrikanten. Ook kunnen ze hun eigen Renovatieconcepten ontwikkelen, in samenwerking met andere installateurs, bouwbedrijven of conceptontwikkelaars. 


Inhaken op trends

Stichting KIEN houdt de opkomst van nieuwe trends nauwlettend in de gaten. KIEN wil er voor zorgen dat de installateur niet het onderspit delft, maar inhaakt op deze trends. Zo heeft Stichting KIEN een Energiecoöperatie in Bronkhorst ondersteund met onderzoek en advies en er daarnaast voor gezorgd dat vraag en aanbod lokaal bij elkaar werd gebracht en installatiebedrijven uit de regio actief te betrekken bij het verduurzamen van Bronkhorst.


Ook in Rotterdam is KIEN betrokken geweest bij de activiteiten van een Energiecoöperatie. Hierbij is KIEN actief om bewoners, VvE’s en lokale en regionale installateurs bij elkaar te brengen om de praktische duurzaamheid in woningen en woningblokken te realiseren. Kien bevordert hiermee een integrale aanpak voor een energieneutraal Rotterdam, waarbij VvE’s samen met ondernemers en energiecoöperaties aan de slag gaan.  


Momenteel is Stichting KIEN nauw betrokken bij de ontwikkelingen in Brabant. Negen gemeenten willen daar samen met energiecoöperaties, onderwijsinstellingen, wetenschappers en burgers een groot aantal woningen naar Nul op de Meter helpen. Ook hier betrekt KIEN de installateur bij deze plannen. Binnenkort zal er een informatiebijeenkomst worden georganiseerd waar installateurs en hun bouwpartners voor worden uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst wordt stilgestaan bij de manier waarop installateurs en hun bouwpartner(s) gezamenlijk een aantrekkelijk aanbod (energiebesparingsconcept) kunnen ontwikkelen en zo mee te werken aan de realisatie van 3.000 nul-op-de-meter woningen in het Hart van Brabant.