Stichting KIEN roept minister Schippers op om verlichting mee te nemen in het Deltaplan Dementie

In een persoonlijke brief roept KIEN minister Schippers op om KIEN als gesprekspartner op te nemen in de discussie over het Deltaplan Dementie. Kernwoord hierbij is voor KIEN: licht.

Stichting KIEN pleit voor implementatie van de juiste verlichting voor dementerende mensen


In een persoonlijke brief roept Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) minister Schippers op om KIEN als gesprekspartner op te nemen in de discussie over het Deltaplan Dementie. Kernwoord hierbij is voor KIEN: licht. Gesteund door een groot aantal wetenschappers en wetenschappelijke instituten toont KIEN aan dat de juiste verlichting een grote (gunstige) invloed heeft op mensen met dementie.Het beïnvloeden van het bioritme door een juiste verlichting leidt tot een beter slaap-waakritme. De druk op mantelzorgers kan hiermee aanzienlijk worden verminderd evenals het aantal gedwongen opnames van ouderen met dementie in een verpleeghuis. Overbelasting van mantelzorgers is één van de meest voorkomende redenen van opname in een verpleeghuis.


Deze kennis is niet nieuw, de implementatie ervan gaat echter traag. Stichting KIEN wil stappen zetten en partijen bijeenbrengen om verlichting voor ouderen gemeengoed te laten  worden zowel in intra- als extramurale woonomgeving. Ook wil KIEN benadrukken dat er meer geld moet komen voor kwalitatief en kwantitatief onderzoek dat deze bevindingen ondersteunt, verder uitdiept en aanzet tot brede implementatie. KIEN wil de oplossingen die bijdragen aan de kwaliteit van leven van dementerende mensen terugzien in bouwbesluiten en richtlijnen. Betaalbare systemen op de markt brengen en implementeren.


Middels de oproep in de brief aan de minister wil KIEN gesprekspartner zijn in de behandeling van het Deltaplan Dementie.


Klik hier voor de brief aan minister Schippers.