Stichting KIEN en Innovation Lab maken zich sterk voor valorisatie

De wetenschappelijke en technologische kennis die aanwezig is op universiteiten, is van onschatbare waarde voor het bedrijfsleven. Stichting KIEN en het Innovation Lab TU/e zorgen er gezamenlijk voor dat deze kennis op een praktische en pragmatische manier wordt ontsloten voor het MKB. Kennisvalorisatie is hierbij de sleutel die toegang verschaft tot het hart van de Nederlandse kenniseconomie. Maar hoe sla je de brug tussen kennis en markt?


De wetenschappelijke en technologische kennis die aanwezig is op universiteiten, is van onschatbare waarde voor het bedrijfsleven. Stichting KIEN en het Innovation Lab TU/e zorgen er gezamenlijk voor dat deze kennis op een praktische en pragmatische manier wordt ontsloten voor het MKB. Kennisvalorisatie is hierbij de sleutel die toegang verschaft tot het hart van de Nederlandse kenniseconomie. Maar hoe sla je de brug tussen kennis en markt?


Binnen het Innovation Lab zijn wij erop gericht om onze wetenschappelijke en technologische vindingen te vertalen in oplossingen die een bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen, zoals het energievraagstuk. Ons onderzoeksterrein is breed en varieert van beter geïsoleerde gebouwen tot kernfusie. De maatschappelijke relevantie van onze transitiestudies is groot. Hoe transformeren we onze verspillende energiehuishouding in een energieneutrale maatschappij?


Valorisatie en transitiestudies zijn voor e-installateurs geen dagelijkse kost. Naast onderzoek naar maatschappelijke acceptatie doen wij daarom ook aan educatie. Het grote publiek haalt de begrippen energie en elektriciteit gemakkelijk door elkaar, terwijl mensen over een issue als horizonvervuiling zich al snel een mening vormen. Een windmolen?, not in my backyard.


TU/e Innovation Lab heeft een bewezen track record als het gaat om kennisvalorisatie. Het team begeleidde de afgelopen jaren zo’n 120 spin-off bedrijven, 40 studentbedrijven, 60 TU/e octrooien, 60 octrooilicenties, 500 octrooien van derden. Er zijn dus meerdere wegen die naar Rome leiden. TU/e Innovation Lab is het expertisecentrum dat kennis weet te vertalen in business. Samen verkennen we de mogelijkheden, schrijven we de business case, zoeken we passende financieringsvormen, bedrijfsmodellen en partnerships. Samen zorgen we ervoor dat oplossingen voor mondiale vraagstukken in gezondheidszorg, energie, mobiliteit er ook komen. Van co-creatie naar co-realisatie.


Het bezit en gebruik van elektrische auto’s neemt exponentieel toe. Deze toename aan elektrische voertuigen zorgt voor een aanzienlijke belasting van het bestaande elektriciteitsnetwerk dat niet is gedimensioneerd voor een dergelijke toename van de vraag. Daarom zijn netbeheerders en innovatieve ondernemers naarstig op zoek naar mogelijkheden om de stabiliteit van het netwerk te garanderen. Smart grids, smart charging, smart buffering, smart buildings en smart cities zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voordat er sprake is van werkbare, rendabele oplossingen zal er nog veel wetenschappelijk onderzoek moeten worden verricht, ook in Europees verband.


Binnen het Innovation Lab werken we niet aan de maatschappelijke problemen van morgen en overmorgen, maar aan de toekomst van onze achterkleinkinderen. Nieuwsgierig geworden? Bezoek het KIEN Innovatiecongres 2015.


Mark Mietus, business development manager bij het InnovationLab van de TU/e