Stichting KIEN en e.nu stellen netwerken open ter bevordering van kennisdeling

Stichting KIEN en E.NU stellen hun netwerken, bestaande uit studenten en regionale ondernemers, voor elkaar open.

Stichting KIEN en E.NU stellen hun netwerken, bestaande uit studenten en regionale ondernemers, voor elkaar open. De partijen willen hiermee extra onderzoek naar interessante vraagstukken en kennisdeling tussen ondernemers bevorderen.    


Kennisdeling tussen ondernemers uit heel Nederland


Volgens Adrie van Duijne, directeur van Stichting KIEN, neemt KIEN consumenten, overheden, bedrijfsleven en instellingen mee op innovatiereis om samenwerking en kennisdeling te stimuleren. Om dit te realiseren, organiseert de stichting maandelijkse bijeenkomsten met het regionale bedrijfsleven en rondetafelgesprekken met ondernemers uit verschillende takken van de installatiebranche. ‘E-installateurs sparren hier met bijvoorbeeld w-installateurs, fabrikanten en glaszetters over innovatieve ideeën en eventuele samenwerkingsverbanden. Waar ons netwerk zich voornamelijk toespitst op Brabant, beschikt de landelijke stichting E.NU over een landelijk netwerk van regionale ondernemers. De stichting brengt regionale ondernemers samen met onder andere installatiebedrijven, aannemers, isolatiebedrijven en glaszetters om gezamenlijk de verduurzaming van woningen en gebouwen te realiseren. Door onze samenwerking kunnen wij een beroep doen op dit landelijke netwerk van e.nu en zodoende meer ondernemers uit de verschillende regio’s in Nederland bereiken. Dit verbreedt onze horizon en biedt ons mogelijkheden tot het opstarten van samenwerkingsprojecten buiten Brabant tussen ondernemers uit verschillende takken van de branche’, aldus Van Duijne.


Vraag naar onderzoek


Door de nauwe samenwerking van e.nu met ondernemers heeft de organisatie volgens Jacob Brobbel, voorzitter van e.nu, dagelijks te maken met een vraag naar onderzoek. ‘Waar innovatieve ideeën meer onderzoek nodig hebben, springt KIEN bij. KIEN tilt interessante vraagstukken in de e-installatiebranche naar een hoger niveau door deze verder te laten onderzoeken door onder andere studenten van de TU/e. Ondernemers vragen geregeld om hulp bij complexere vraagstukken. Doordat wij nu een beroep kunnen doen op de studenten van de TU/e, kunnen wij ondernemers extra onderzoek bieden. Daarnaast staat KIEN in contact met installateurs, fabrikanten en netwerkbedrijven. Deze organisaties willen wij in contact brengen met onze ondernemers. Binnenkort organiseren wij samen met KIEN een kick off voor deze samenwerking. Na deze officiële start worden de reeds bestaande E.NU coöperaties aangevuld met twee nieuwe coöperaties. KIEN zal E.NU vanaf dan verder landelijk faciliteren om het aantal coöperaties te laten groeien’, aldus Brobbel.