Stichting KIEN denkt mee tijdens coalitiebijeenkomst

Tijdens de coalitiebijeenkomst Vitaal Thuis die eind september werd gehouden is er met ruim 40 publieke en private partijen, waaronder Stichting KIEN, de richting bepaald van het gezamenlijke programma voor Vitaal Thuis tot eind 2016.

Tijdens de coalitiebijeenkomst Vitaal Thuis die eind september werd gehouden is er met ruim 40 publieke en private partijen, waaronder Stichting KIEN, de richting bepaald van het gezamenlijke programma voor Vitaal Thuis tot eind 2016. De volgende onderwerpen stonden centraal:


  1. Hoe kunnen we komen tot een duurzaam financieringsmodel voor thuiszorgtechnologie?
  2. Hoe kunnen we de eindgebruikers bereiken en betrekken?
  3. Hoe komen we van implementatie tot opschaling?
  4. Hoe kunnen we zorgen dat het een markt van open, koppelbare (consumenten) technologie wordt?


Uit de bijeenkomst kwam naar voren dat het nu zaak is – en ook mogelijk – om de implementaties in drie regio’s te intensiveren. Vanuit de publieke en private partijen worden werkgroepen gevormd om de randvoorwaarden verder in te vullen. Belangrijke oproep vanuit de groep is om eigenaarschap te tonen door alle stakeholders op hun gebied, om goed te blijven luisteren naar de vraag van de cliënt en om te focussen op vitaliteit in plaats van op zorg.


Voor Vitaal Thuis wordt momenteel een maatschappelijke kosten baten analyse gemaakt om te komen tot duurzame verdienmodellen.


Vitaal Thuis

Vitaal Thuis is opgezet om de implementatie van thuiszorgtechnologie te versnellen. Door te streven naar open standaarden, een goede basisinfrastructuur, een kwaliteitssysteem en betaalbare en gebruiksvriendelijke oplossingen moet technologie structureel bijdragen aan langer zelfstandig thuis wonen (LZTW). Vitaal Thuis is een initiatief van brancheorganisatie Actiz voor zorgondernemers en kennisnetwerk VitaValley, waar KIEN sinds 2014 in participeert. Parallel aan de kennissessies van Expertteam Vitaal Thuis organiseert KIEN Masterclasses voor installateurs die actief (willen) zijn in de woonzorgmarkt.