Stichting KIEN biedt ministerie expertise aan bij Transitieagenda langer zelfstandig thuis wonen

Middels een brief aan de minister en staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, biedt Stichting KIEN haar hulp en expertise aan bij de Transitieagenda langer zelfstandig thuis wonen.

Middels een brief aan de minister en staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, biedt Stichting KIEN haar hulp en expertise aan bij de Transitieagenda langer zelfstandig thuis wonen. Het ministerie geeft aan in overleg te willen treden met betrokken partijen om te bezien hoe de bewustwording bij mensen over langer zelfstandig thuis wonen kan worden vergroot. Daarnaast wil het ministerie goede voorbeelden op dit vlak verzamelen en verspreiden. KIEN draagt deze “goede voorbeelden” graag aan.


KIEN benadrukt in de brief dat de bestuurders en andere vertegenwoordigers van de stichting te allen tijde bereid zijn om als gesprekspartner te participeren in overlegvormen zoals rondetafeldiscussies, of om als spreker te fungeren, overal waar het thema langer zelfstandig wonen op de agenda staat. Daarnaast geeft KIEN in de brief aan op welke wijze zij als een constructieve en vooral praktische bijdrage kan leveren aan de discussie over Langer zelfstandig wonen.


Lees de brief hier