Sociale innovatie is sleutel tot herstel installatiemarkt

Het succes van innovaties wordt voor slechts een kwart bepaald door investeringen in onderzoek en techniek. Driekwart komt voor rekening van de menselijke factor. Sociaal innoveren betekent dus vooral: de mens centraal stellen. De mens in zijn rol als ondernemer, consument, bewoner, huurder of facility manager. Bij UNETO-VNI geloven wij heilig in sociale innovatie.

Het succes van innovaties wordt voor slechts een kwart bepaald door investeringen in onderzoek en techniek. Driekwart komt voor rekening van de menselijke factor. Sociaal innoveren betekent dus vooral: de mens centraal stellen. De mens in zijn rol als ondernemer, consument, bewoner, huurder of facility manager. Bij UNETO-VNI geloven wij heilig in sociale innovatie.


Sociaal innoveren gaat, in tegenstelling tot product- en procesinnovatie, niet over het toepassen van harde technieken en wetenschappelijk onderzoek, maar veel meer over praktische “zachte” ondernemerszaken, zoals het bieden van faciliteiten voor bijscholing, het verbeteren van bedrijfsprocessen en het voeren van een goed gezondheidsbeleid. Ondernemers worstelen met praktische vragen als: hoe maak ik mijn bedrijf professioneler? Hoe kan ik met minder inspanning meer bereiken? Hoe haal ik het beste uit mijn mensen? Hoe word ik aantrekkelijker als werkgever? Hoe kan ik duurzaam ondernemen?


UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Twee grote sectoren die essentieel zijn voor de Nederlandse economie. Onze leden hebben het de afgelopen jaren niet gemakkelijk gehad en nog steeds moeten ondernemers op hun tellen passen. Consumenten houden de hand op de knip. Veel woningen staan nog “onder water” en gezinnen met opgroeiende of studerende kinderen hebben het financieel zwaar. Grote verbouwingen of investeringen in duurzame energie stellen zij nog even uit. Ook de pensioenen van ouderen, die relatief meer hebben te besteden, staan onder druk, waardoor de telefoon bij de ComfortInstallateur zeker nog niet roodgloeiend staat. Nuchterheid en voorzichtigheid domineren het huidige marktsentiment.


Ondertussen bezinnen ondernemers in de installatiebranche zich op hun toekomst. Ze denken na over de (her)positionering van hun bedrijf, nieuwe businessmodellen en verdienmodellen. Want ondernemers moeten zorgen dat ze “Fit for the Future” zijn. Eén ding is zeker, die toekomst ziet er heel anders uit dan vlak voor de financiële crisis. Slimme installateurs zorgen dat ze op tijd aanhaken bij nieuwe trends zoals langer thuis wonen of energiebesparing. Échte ondernemers zien altijd kansen. Ze koppen zelf die bal in, of gaan voor co-creatie. Er groeit een hele nieuwe generatie installateurs op, die het ondernemerschap waarschijnlijk heel anders gaat invullen dan hun (groot)ouders. Zij zorgen voor de broodnodige sociale innovatie.


Het is dit jaar voor het eerst dat UNETO-VNI en Stichting KIEN samenwerken ten behoeve van het Innovatiecongres. Dat is uniek, want voor buitenstaanders lijkt het soms alsof beide organisaties in elkaars vaarwater zitten, maar dat valt reuze mee.


UNETO-VNI is een vereniging en heeft logischerwijs veel contacten met haar leden, terwijl KIEN een stichting is die zich meer verstaat met universiteiten en wetenschappers. KIEN focust zich aan de hand van enkele thema’s sterk op de productontwikkeling, oftewel de harde techniek. Wij gaan voor sociale innovatie en het totaalplaatje en richten ons op zowel elektro- en klimaattechniek als sanitaire techniek. We vullen elkaar dus perfect aan.


Oud of jong, laat je inspireren en verrassen tijdens het KIEN Innovatiecongres in samenwerking met UNETO-VNI. Sociaal innoveren is minder ingewikkeld dan vaak wordt gedacht. Het is vooral een kwestie van doen.


Titia Siertsema, voorzitter UNETO-VNI