Slimmer Leven 2020: de toekomst van de zorg begint nu

Slimmer Leven 2020 is het netwerk van Brainport Eindhoven dat bedrijven en instellingen, wetenschap en overheid samenbrengt om tot een integrale visie en strategie te komen op het thema technologie en zorg. KIEN is een van de deelnemers aan Slimmer Leven 2020.


Slimmer Leven 2020 is het netwerk van Brainport Eindhoven dat bedrijven en instellingen, wetenschap en overheid samenbrengt om tot een integrale visie en strategie te komen op het thema technologie en zorg. Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) is een van de deelnemers aan Slimmer Leven 2020.Met deelname heeft KIEN toegang tot de laatste ontwikkelingen op technologisch gebied én tot een breed netwerk aan organisaties die actief zijn op het snijvlak van zorg, wonen, welzijn en technologie. Maar deelname stelt KIEN ook in staat om de expertise en visie van ondernemingen in de elektrotechniek aan het netwerk toe te voegen. “Zo kunnen we in Slimmer Leven 2020 ook de brug slaan tussen kennis en praktijk, tussen denken en doen”, aldus Wanda Kruijt, projectleider Zorg van KIEN. Geen ver-van-mijn-bed-show

“Slimmer Leven 2020 is de kapstok waaronder een groot aantal projecten zijn opgestart, nog in de pijplijn zitten of nog moeten ontstaan”, zegt Wanda Kruijt. “Onder deze noemer komen partijen bij elkaar en is er toegang tot (Europese) fondsen om met elkaar oplossingen te realiseren om de zorg in de toekomst op hoog niveau, betaalbaar en mensvriendelijk te houden. De zorg van de toekomst heeft een belangrijke technologische component. Dankzij elektrotechniek en ICT kun je de zorg op een andere manier inrichten, kun je mantelzorgers en gemeenschappen veel beter bij de zorg betrekken en zijn er efficiënte oplossingen mogelijk die de zorg verbeteren, de zorgverleners ontlasten en tot minder kosten leiden. Dat is geen ver-van-mijn-bed-show, maar dat is nu al aan de gang. Voor KIEN is het belangrijk om dichtbij de ontwikkelingen, idee- en projectvorming te zitten, maar ook om kennis en ervaring in te brengen in projecten.”“De kracht van dit netwerk is dat het samenwerking faciliteert en bevordert buiten de eigen branche- en sectorgrenzen.  Voor KIEN is het een mooie gelegenheid om in de frontlinie te zitten van technologische en maatschappelijke innovatie, maar ook om die innovatie te vertalen naar de realiteit van de elektrotechnische bedrijven.”