SDE+ open vanaf 4 april 2013

De SDE+ stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Duurzame energie wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen en heet daarom ook wel ‘hernieuwbare energie’.


De SDE+ stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Duurzame energie wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen en heet daarom ook wel 'hernieuwbare energie'.


De SDE+ moet er mede voor zorgen dat 16% van alle energie in 2020 duurzaam wordt opgewekt. Om deze ambitie te halen reserveert  het ministerie van Economische Zaken dit jaar meer geld dan de jaren ervoor. Voor 2013 is 3 miljard euro beschikbaar voor hernieuwbare energie.


SDE+ is een exploitatiesubsidie: de producent ontvangt subsidie op de opgewekte duurzame energie en niet voor de aanschaf van de productie-installatie, zoals bij een investeringssubsidie.  De SDE+ regeling vergoedt het verschil in kostprijs van grijze energie en duurzame energie.  Hoeveel subsidie men krijgt is afhankelijk van de gebruikte technologie en de hoeveelheid duurzame energie die wordt opgewekt.


Doordat de productie van duurzame energie wordt gesubsidieerd is de SDE+ regeling interessant voor zakelijke klanten (bedrijven en (non-profit) instellingen) die hun installatie[1] “leasen” van een ESCo.  Zakendoen met een ESCo wordt dan op twee manieren aantrekkelijk. Ten eerste hoeft de klant niet te investeren[2] in de installatie, is verzekerd van deskundig beheer en onderhoud en krijgt doorgaans ook nog een prestatiegarantie van de ESCo.  Ten tweede kan de klant van de ESCo, vanwege de SDE+ subsidie op de opgewekte energie, een betere kosten/baten verhouding realiseren, hetgeen leidt tot een beter rendement en kortere terugverdientijden.


Uitleg over de SDE+ regeling wordt gegeven in de SDE+ 2013 voorlichtingsfilm van AgentschapNL:  SDE+2013


Gefaseerde openstelling

Net als in 2012 kent de SDE+ een gefaseerde openstelling.

Ondernemers krijgen ruim de tijd om groene projecten uit te werken en aanvragen voor te bereiden. Op 4 april 2013 gaat de eerste fase open vanaf 9:00 uur en loopt tot 13 mei 2013, 17:00 uur.


E-installateurs/ESCo’s die hun klanten ondersteuning willen bieden bij het aanvragen van een SDE+ subsidie kunnen door Stichting KIEN worden gekoppeld aan gespecialiseerde subsidie-adviseurs. 


Bron: http://www.agentschapnl.nl/actueel/nieuws/sde-opent-op-4-april-2013


Meer informatie: http://www.agentschapnl.nl/nl/node/100152[1] De categorie zon-PV ≥ 15 kWp wordt in 2013 alleen opengesteld voor installaties die worden aangesloten op een grootverbruikersaansluiting (een aansluiting op het elektriciteitsnet van meer dan 3 * 80A).


[2] Bovendien kan de ESCo gebruik maken van energie-investerigsaftrek.