Samenwerkingsverband KIEN en MarktMonitor

KIEN is een samenwerkingsverband aangegaan met MarktMonitor, dat sector overschrijdend onderzoek doet op het snijvlak van arbeidsmarkt, innovatie en scholing. KIEN en MarktMonitor werken samen om marktontwikkelingen te onderzoeken en de onderzoeksresultaten beschikbaar en toepasbaar te maken voor de elektrotechnische installateur.


 


Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) is een samenwerkingsverband aangegaan met MarktMonitor, dat sector overschrijdend onderzoek doet op het snijvlak van arbeidsmarkt, innovatie en scholing. KIEN en MarktMonitor werken samen om marktontwikkelingen te onderzoeken en de onderzoeksresultaten beschikbaar en toepasbaar te maken voor de elektrotechnische installateur.Het onderzoek van MarktMonitor naar intersectorale innovatie en samenwerking voor bouw, industrie, techniek en zorg is een belangrijke aanleiding voor KIEN geweest om samenwerking te zoeken. Adrie van Duijne: “Wij hebben elkaar gevonden in de overtuiging dat het in de komende jaren steeds belangrijker wordt om projecten integraal en sectoroverschrijdend aan te pakken, waarbij voor KIEN de focus ligt op technische concepten gericht op de e-installateur. Voor thema’s als duurzaamheid en levensloopbestendigheid kun je niet als geïsoleerde branche oplossingen bieden. Je moet samenwerken en elkaar versterken. MarktMonitor is een gevestigde partij die kan helpen om technische marktontwikkelingen en –perspectieven periodiek te onderzoeken en te toetsen, wij als KIEN kunnen concrete concepten uitwerken ten behoeve van de e-installateur.”Praktische kansen en uitdagingen

“Wij geven organisaties zicht op de ontwikkelingen en kansen in de maatschappij en markt, maar kunnen ook de verbinding leggen met de eigen organisatie”, zegt directeur Willem Hooijkaas van MarktMonitor. “Heeft de organisatie de kennis, capaciteit en de juiste mensen in huis om de nieuwe uitdagingen aan te gaan? Dus niet alleen het theoretische perspectief schetsen, maar ook de praktische kansen en belemmeringen om de innovatie-uitdaging aan te gaan.” Volgens Hooijkaas biedt de samenwerking met KIEN de unieke mogelijkheid om de onderzoeksresultaten concreet toepasbaar te maken op bedrijfsniveau.Adrie van Duijne: “Daarmee kun je de e-installateur ook helpen om verder te kijken dan naar de technische oplossing. In onze visie zal een e-installateur zich steeds meer van leverancier naar dienstverlener ontwikkelen. Dankzij de samenwerking met MarktMonitor kunnen we de e-installateur nog beter toerusten voor zijn rol als oplosser van problemen van nu en de toekomst en de toegevoegde waarde van de e-installateur versterken en benadrukken.”Over MarktMonitor

MarktMonitor doet periodiek kwantitatief én kwalitatief onderzoek op het snijvlak van arbeidsmarkt, innovatieve ontwikkelingen en scholing. De organisatie ontwikkelt ook nieuwe onderzoeksmethoden en instrumenten. MarktMonitor staat bekend om zijn expertise in het signaleren van trends en innovaties in diverse branches en het vertalen van deze signalen naar heldere beleidsuitgangspunten. Meer informatie: www.marktmonitor.com