Samenwerking Stichting KIEN en FFIT

Stichting KIEN en FFIT zijn een samenwerking gestart voor het verkrijgen van subsidies. Met deze samenwerking wil Stichting KIEN verschillende van haar projectinitiatieven, die aansluiten bij maatschappelijke relevante thema’s, laten ondersteunen door subsidieregelingen.


Stichting KIEN en FFIT zijn een samenwerking gestart voor het verkrijgen van subsidies. Met deze samenwerking wil Stichting KIEN verschillende van haar projectinitiatieven, die aansluiten bij maatschappelijke relevante thema’s, laten ondersteunen door subsidieregelingen.



De samenwerking met FFIT is een gevolg van de steeds intensievere en projectmatige aanpak van KIEN met het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Met een sterke focus op nationale subsidieregelingen en Europese subsidieregelingen voor dit soort samenwerkingen is een specialist als FFIT van grote toegevoegde waarde. FFIT houdt dagelijks de wijzigingen van het beleid bij op zoek naar nieuwe kansen voor innovaties in de elektrotechnische branche. Hierbij zal enerzijds de kansen voor KIEN worden onderzocht maar ook die van de aangesloten e-installateurs. Daarnaast zal FFIT betrokken zijn bij het beheren en verantwoorden van de subsidies.



Specifiek zal er aandacht worden besteed aan de kansen die het Horizon 2020 programma (Europees subsidieprogramma) gaat bieden. Onderwerpen als Energie in gebouwde omgeving, SmartGrid, ICT Monitoring & Control en Domotica komen in dit programma voor welke in 2014 van start gaat.



FFIT ondersteunt technologische bedrijven bij het verkrijgen en verantwoorden van subsidies. Dit doet zij voor zowel het MKB als grote bedrijven die o.a. actief zijn op het gebied van duurzame energie, transport en softwareontwikkeling. Contactpersonen namens FFIT zullen Jasper Munier en Martijn Bruggeman zijn.



E-installateurs die een projectidee hebben en de subsidiekansen willen laten onderzoeken kunnen een bericht sturen naar kien@ffit.nl of FFIT bereiken op 0180-31 88 55. Ook zal FFIT op diverse bijeenkomsten van KIEN aanwezig zijn.



Meer informatie over FFIT: www.ffit.nl