Samenwerken? Het is een ABC’tje

In een flat woont de alleenstaande mevrouw A. Zij is slecht ter been en moet af en toe naar het ziekenhuis. Haar buurman is de werkloze B, zonder auto maar met rijbewijs. Boven hen woont stel C met twee auto’s, waarvan er één vooral stilstaat. De uitdaging is: hoe komt mevrouw A zonder veel gedoe in het ziekenhuis. De oplossing ligt erg voor de hand. Het zijn dit soort ABC’tjes die de toekomst hebben in onze maatschappij. Het is ook het model waar u als ondernemer uw voordeel mee kunt doen.

In een flat woont de alleenstaande mevrouw A. Zij is slecht ter been en moet af en toe naar het ziekenhuis. Haar buurman is de werkloze B, zonder auto maar met rijbewijs. Boven hen woont stel C met twee auto’s, waarvan er één vooral stilstaat. De uitdaging is: hoe komt mevrouw A zonder veel gedoe in het ziekenhuis. De oplossing ligt erg voor de hand. Het zijn dit soort ABC’tjes die de toekomst hebben in onze maatschappij. Het is ook het model waar u als ondernemer uw voordeel mee kunt doen.


Het voorbeeld is van professor dr. Ir. Nico Baken van de TU Delft. De hoogleraar pleit voor sectoroverschrijdende samenwerking om de maatschappij en economie meer veerkracht te geven en bestendiger te maken. Hij stelt dat ‘juist de sectoroverstijgende combinaties veel potentieel hebben om vraag en aanbod af te stemmen voor de oplossingen van complexe maatschappelijke uitdagingen.’ Volgens hem is dat nodig omdat op dit moment vraag en aanbod onvoldoende duidelijk zijn, doordat verantwoordelijkheden zijn weggehaald of uitbesteed. “Hoe kunnen we vraag en aanbod inrichten zonder daar allerlei instituten bij te halen?” Zijn antwoord: vooral je gezond verstand gebruiken, zelf in actie komen en ook buiten de reguliere coalities partners zoeken die elkaar versterken. Baken ziet een Verbonden Samenleving voor zich: een samenleving waarin burgers elkaar makkelijk weten te vinden.


Zoek het zelf maar uit

De ideeën van Nico Baken hebben de tijd mee. We zijn in Nederland de overstap aan het maken van het Angelsaksische model naar het Rijnlandse model. Grofweg kun je dat eerste begrip vertalen als verzorgingsstaat en het tweede als vrijemarkteconomie. We hebben mooie woorden bedacht voor die overstap: participatiemaatschappij, decentralisatie, zelfredzaamheid. Het betekent vooral dat we steeds minder op de centrale overheid hoeven te rekenen. We moeten het op lokaal niveau zien te regelen of het zelf uitzoeken. Daar kun je van alles van vinden, maar dat is nu eenmaal de situatie. Voor u als ondernemer is het een kwestie van daarop inspelen.


Kies je eigen danspartners

Die ABC’tjes zijn natuurlijk niet alleen weggelegd voor burgerinitiatieven. U kunt die ook op uw eigen niveau inrichten. U kent als geen ander de vraag van consumenten en zakelijke klanten. U weet ook welke andere vakmensen en dienstverleners in uw omgeving toegevoegde waarde hebben. Breng vraag en aanbod bij elkaar. Ga niet als een muurbloempje aan de rand van de dansvloer zitten wachten tot u gevraagd wordt, maar kies zelf uw danspartners. Zoek vaste partners en breng voor specifieke vragen gelegenheidscoalities bij elkaar. Zo rijgt u uw eigen (sectoroverstijgende) ketting om vraag en aanbod met elkaar te verbinden. U bouwt mee aan de Verbonden Samenleving van Nico Baken waar burgers en ondernemers elkaar moeiteloos weten te vinden en u heeft bovendien een toekomstbestendig businessmodel met veel veerkracht.