Samenwerken aan innovatie? Size doesn’t matter!

Stichting KIEN organiseerde onlangs een rondetafelsessie over samenwerken, samen met drie ondernemers. Het thema van de sessie was: hoe krijg je kleine en grote installatieondernemingen aan tafel om elkaar te versterken? Al snel bleek dat niet het juiste uitgangspunt. Het gaat niet om omvang, het gaat om hoe de ondernemer erin staat.

Drie ondernemers over gezamenlijke ambities samenwerking 


“Samenwerken betekent niet dat je een partner zoekt die iets voor jou kan doen. Samenwerken betekent dat je samen optrekt, van elkaar leert en elkaar versterkt. Maar ook dat je elkaars belangen kent en elkaar wat gunt.” Dat zei René van Loon van Van Loon Elektro bij een rondetafelsessie over samenwerken die KIEN onlangs hield. Het thema van de sessie was: hoe krijg je kleine en grote installatieondernemingen aan tafel om elkaar te versterken? Al snel bleek dat niet het juiste uitgangspunt. Het gaat niet om omvang, het gaat om hoe de ondernemer erin staat.


Samenwerking is de sleutel voor succes op maatschappelijk niveau en op ondernemersniveau. Maar wat maakt een samenwerking succesvol? Is groot en klein een goede combinatie? Ben je beter uit met bedrijven in dezelfde fase en categorie? Zoek je aanvullende competenties? Moet je juist buiten je eigen branche samenwerking zoeken? De sessie met Marc van Delft (Van Delft Groep), Robert Hendriks (Volt Elektro Groep) en René van Loon heeft tot verhelderende inzichten geleid. Alledrie waren ze het erover eens dat het niet om omvang of specialisatie gaat maar om de ondernemer zelf. “Je bent vooral op zoek naar gelijkgestemden”, zei  Robert Hendriks.


‘50 jaar waarin we hetzelfde deden’

“We komen uit een periode van 50 jaar waarin we min of meer altijd hetzelfde hebben gedaan”, zei Marc van Delft. “Daarin hebben we ons laten leiden door bestekken en standaarden. Maar zo werkt het nu niet meer. Je moet als ondernemer je markt opnieuw ontdekken, je moet keuzes maken en partners met een gedeelde visie vinden.” Voor Marc is die visie er vooral een van aanpakken. “Ik snap wel dat je als branche verder wilt, maar ik zoek vooral naar het waarheen, waarvoor van mijn eigen bedrijf. Filosoferen is prima, maar omzet is ook belangrijk.” Samenwerken is wat Marc betreft een must, al is het alleen maar omdat de markt zo complex is geworden dat je die nooit alleen kunt bedienen. “Je zoekt partners die toegevoegde waarde hebben, of dat nou de grote jongens of zzp’ers zijn.”


‘Niet meer van hetzelfde’

Ook Robert Hendriks bekijkt samenwerking vooral praktisch. Hij sluit allianties met partijen om landelijk te kunnen opereren. “De essentie voor mij is continuïteit: ik zie mijn toekomst als landelijk speler. Niet zozeer door zelf overal vestigingen te hebben maar wel in samenwerking met partners in heel het land. Dat is een keuze. Er is ook niks mis met een lokale of regionale speler te blijven. Maar dat is mijn keuze niet.” Voor hem betekent samenwerken niet ‘meer van hetzelfde’. “Ook als je met andere installatiebedrijven optrekt, kun je elkaar aanvullen. De een is sterk als manager, de ander houdt van cijfers en bestekken en de derde duikt technisch het liefst de diepte in.”


‘Eerst zelfbewust, dan elkaars waarde ontdekken’

“Ik geloof in samenwerking”, zegt René van Loon. Hij is van de drie ondernemers het meest bezig met overkoepelende thema’s. “Je werkt samen vanuit een gezamenlijke ambitie. Je zoekt spelers met toegevoegde waarde en je stapt in een samenwerking als je zelf ook toegevoegde waarde hebt. Voor mij is het maatschappelijk perspectief ook belangrijk. Hoe kun je als mens en bedrijf iets bijdragen?  Natuurlijk is er ook altijd een business component, anders kun je je bedrijf wel opdoeken. Maar omzet of winst is geen doel op zich voor mij.” Zijn conclusie: zorg eerst dat je weet wat je zelf wilt, dat je zelfbewust bent, daarna kun je elkaars toegevoegde waarde ontdekken.


Waardevolle gesprekken

Het zijn waardevolle gesprekken met ondernemers. Goed te merken is ook dat installatieondernemers de rol van KIEN waarderen. KIEN is de verbinder die partijen, kennis en ervaring bij elkaar brengt, aldus Robert Hendriks. En blijvend belangrijk, volgens Marc van Delft. “Zeker in deze spannende tijden waarin we nog steeds het antwoord niet hebben voor de aanstaande uitdagingen.”


—————————————————————————————————————————————————-


Gelijkgestemden ontmoeten tijdens Technodagen

Jaarlijks organiseert Stichting KIEN vele bijeenkomsten. Het doel is om kennis over te dragen, nieuwe ideeën te presenteren en toetsen en een netwerkplatform te zijn. Een belangrijke functie van de discussies en dynamiek tijdens die bijeenkomsten is ook dat deelnemers geestverwanten en gelijkgestemden herkennen. Tijdens de Technodagen en het jaarlijkse evenement zijn zo al heel wat allianties gesloten tussen ondernemers, wetenschappers en bestuurders.


—————————————————————————————————————————————————-