Resultaten onderzoek Langer Zelfstandig Thuis Wonen Deil

De resultaten van het onderzoek naar Langer Zelfstandig Wonen in Deil zijn op 11 juni 2013 gepresenteerd aan de bewoners van Deil. Om de zorg betaalbaar te houden, moeten ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Ouderen willen dat zelf ook graag. Maar wat is daarvoor nodig? Studenten van de Hogeschool Arnhem / Nijmegen (HAN) deden onderzoek naar slim wonen in Deil.


De resultaten van het onderzoek naar Langer Zelfstandig Wonen in Deil zijn op 11 juni 2013 gepresenteerd aan de bewoners van Deil. Om de zorg betaalbaar te houden, moeten ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Ouderen willen dat zelf ook graag. Maar wat is daarvoor nodig? Studenten van de Hogeschool Arnhem / Nijmegen (HAN) deden onderzoek naar slim wonen in Deil.


Onderzoek Slim wonen in Deil

40 bewoners van 65 tot 80+ in Deil zijn ondervraagd over hun persoonlijke situatie en wensen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Ook zijn hun 28 woningen en de voorzieningen in het dorp onderzocht op geschiktheid hiervoor. Het onderzoek is op verzoek van Stichting KIEN uitgevoerd als 1 van de eerste stappen in de Innovatiereis. Het doel is dat in 2020 in Geldermalsen / Deil  meer mensen van 85+ zelfstandig thuis wonen dan het landelijk gemiddelde. En dat zij in de loop der tijd zoveel mogelijk zelf geïnvesteerd hebben in de benodigde woningaanpassingen.


Enthousiaste en kritische ouderen

Meer dan 50 bezoekers waren naar het Dorpsontmoetingspunt gekomen om de uitkomsten van het onderzoek te vernemen. Zij hoorden hoe de studenten hun persoonlijke situatie, sociale contacten, gezondheid, tevredenheid met zorg-, woon- en sociale voorzieningen en ervaring met techniek in kaart hebben gebracht. “De ouderen waren zeer belangstellend, stelden veel kritische vragen en discussieerden geanimeerd. Duidelijk is dat zij graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen”, zegt Debbie Mous, projectleider in Deil. Maar kan dat ook? Het antwoord is: ja. Alleen moet er nog wel het een en ander gebeuren om dat mogelijk te maken.


2/3 heeft internet, maar gebruikt ’t nauwelijks

“2/3 van de ouderen heeft wel internet en een PC of laptop in huis, maar gebruikt die nauwelijks. Dat was wel een ‘eye-opener’, want ook internetdiensten dragen bij aan langer thuis wonen.”


1/3 woningen ongeschikt

“Geen van de ondervraagden maakt gebruik van domotica”, vervolgt Debbie. “Sterker nog, uit de woningscans blijkt dat bewoners ook in huis eerst de basisvoorzieningen op orde moeten krijgen. 1/3 van de woningen is ongeschikt voor langer zelfstandig thuis wonen: Ze hebben nog verhoogde drempels, laag sanitair, koorden als trapleuning, steile trappen en ga zo maar door.”


Van onderzoek naar concreet plan

“Het volledige onderzoeksrapport krijgen we binnenkort. Met behulp van de resultaten gaan we concrete voorstellen doen voor de aanpak in Deil. De eerste stap zetten we in september tijdens een volgende bijeenkomst in het Dorpsontmoetingspunt. Daarnaast gaan we de resultaten uit Deil voorleggen aan Enspijk, waar ook interesse is voor langer zelfstandig thuis wonen. Op deze manier delen we de opgedane kennis.”