Registreer nu voor de KIEN Technodag

Op dinsdag 16 februari vindt de volgende KIEN Technodag plaats bij Locatie78 te Bunnik. Tijdens deze interactieve bijeenkomst kunt u deelnemen aan verschillende lezingen en workshops en heeft u de gelegenheid ervaringen uit te wisselen met andere professionals. Op 16 februari praten we u bij over internet in de woning, gelijkstroom in de praktijk, kennisoverdracht vanuit de universiteit en COB-led. Registreren is mogelijk via onze website.

KIEN organiseert op dinsdag 16 februari een KIEN Technodag bij Locatie78 te Bunnik. Tijdens deze interactieve bijeenkomst kunt u deelnemen aan verschillende lezingen en workshops en heeft u de gelegenheid ervaringen uit te wisselen met andere professionals. Op 16 februari praten we u bij over het opleveringsprotocol voor internet in de woning waar KIEN aan werkt. Daarnaast betrekken we u graag bij de keuze voor een pilotproject waarbij het toepassen van gelijkstroom in de praktijk gebracht kan worden. Ook bekijken we samen met u hoe de kennis die op de universiteit wordt opgedaan omgezet kan worden naar kansen voor het MKB. Tenslotte praten experts u bij over de mogelijkheden van een van de nieuwe technologieën op het gebied van led: COB-led.


Meer informatie…