Empathisch Gebouw

Wat gebeurt er als techniek in een woning zo naadloos integreert en onzichtbaar is geworden dat het meevoelt en reageert op de behoeften van bewoners? Kan zo’n woning de taken van mantelzorgers overnemen? KIEN, HAN en TU/e werken samen om te ontdekken wat technisch mogelijk én gewenst is om langer zelfstandig thuis te wonen en wat dit betekent voor installatiebedrijven.

Licht en Gezondheid

Goede verlichting is belangrijk voor het welzijn van mensen. Daarentegen komen in de zorg slechte lichtomstandigheden maar al te vaak voor. De gevolgen zijn groot: van medicatiefouten door personeel tot meer onrust en een verstoord slaap-waakritme bij patiënten. Hoe bereiken we dat de meest recente wetenschappelijke inzichten over biodynamische verlichting sneller in de praktijk worden toegepast?