Datacenters: data via licht

Mailen, appen, films kijken, bellen: voor steeds meer zaken wordt internet gebruikt. De datastromen wereldwijd groeien exponentieel waardoor de Nederlandse digitale infrastructuur tegen haar grenzen aanloopt. Het gevolg: het energieverbruik blijft stijgen… Hoe zorgen we er samen voor dat de prestaties van de digitale infrastructuur toenemen en het energieverbruik vermindert? De oplossing: het inzetten van data via licht genaamd fotonica!

De Frisse School – LiFi

Volgens het Ministerie van VROM blijkt dat het binnenmilieu in circa 80% van de schoolgebouwen kwalitatief onder de maat is (dit geldt ook voor nieuwe gebouwen). Dit terwijl een betere kwaliteit leidt tot betere schoolprestaties. Eén van de onderdelen hierbij is een optimale ICT/data-omgeving, waarbij leerstof voor iedereen en altijd (draadloos) beschikbaar is. Samen met het programma Frisse Scholen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) brengen we hier verandering in middels een proefproject: razendsnelle data via licht fotonica.

Smart Grids

In ons huidige energiesysteem voorzien energiecentrales bedrijven en huishoudens van energie, hierbij zorgen ze dat vraag en aanbod 100 procent op elkaar is afgestemd. Inmiddels wekken we zelf ook steeds meer energie op (denk aan zonne- of windenergie). Een prachtige stap op weg naar een CO2 arme economie, één van de streefpunten van Rijksoverheid voor 2050. Hoe zorgen we nu dat vraag en aanbod op een veilige, betrouwbare en efficiënte manier wordt geregeld? De oplossing: vraag en aanbod van diverse energiebronnen op elkaar afstemmen middels fotonica in zogenaamde Smart Grids.