Project GELIJK / Brainport Smart District

KIEN Innovatiemeester is als kern- en consortiumpartner betrokken bij het project GELIJK (GEzonde sLimme wIJKen)

Onlangs is er een consortia bijeenkomst geweest in Arnhem. Op de website van ZonMw staat een verslag en een korte video-impressie.