Project Enspijk: ideeën en plannen worden contreet

Het onderzoek naar energieneutraliteit voor Enspijk krijgt binnenkort een concreet vervolg. Gemeente, inwoners en regionale ondernemers gaan met de resultaten en ideeën uit het onderzoek van de studenten aan de TU Eindhoven aan de slag om daadwerkelijke projecten te realiseren voor energiebesparing en decentrale energieopwekking in hun omgeving.

Het onderzoek naar energieneutraliteit voor Enspijk krijgt binnenkort een concreet vervolg. Gemeente, inwoners en regionale ondernemers gaan met de resultaten en ideeën uit het onderzoek van de studenten aan de TU Eindhoven aan de slag om daadwerkelijke projecten te realiseren voor energiebesparing en decentrale energieopwekking in hun omgeving.


Het onderzoek van de studenten van de Technische Universiteit Eindhoven heeft veel enthousiasme losgemaakt bij de lokale gemeenschap. De gemeente Geldermalsen, waar Enspijk onderdeel van is, heeft het onderzoek aangegrepen om duurzaamheid nog eens nadrukkelijk op de agenda te zetten. Na de presentatie van het onderzoek op 5 juni, hebben de studenten op 25 juni jongstleden de vervolgstappen besproken in het gemeentehuis van Geldermalsen. Resultaten: na de zomervakantie wordt een bijeenkomst gehouden met de inwoners om hen te informeren over de stand van zaken en over het vervolg. Belangrijk speerpunt daarbij is energiebesparing. Met de regionale ondernemers wordt nu een plan van aanpak geformuleerd om zaken als isolatie en dubbel glas in het dorp te realiseren. Ook de mogelijkheden van duurzame energieopwekking door bijvoorbeeld windmolens staan op de agenda.


De gemeenteraad, een groep enthousiaste ondernemers en bewonersverenigingen als Mooi Wonen Enspijk nemen daarbij nadrukkelijk het voortouw. KIEN, als initiatiefnemer van het onderzoek, blijft nauw betrokken bij het verdere verloop van het project en mogelijk nemen ook studenten van de TU deel aan vervolgprojecten.