Proeftuin High Tech Care & Cure

In opdracht van Stimulus programma OP Zuid gaan TU/e, KIEN, High Tech NL, Slimmer Leven 2020 en GGzE samenwerken in de proeftuin High Tech Care & Cure. Het doel van deze samenwerking is om kennis van de TU/e en ideeën van regionale betrokken partijen te valoriseren naar concrete producten, in samenwerking met studenten, onderzoekers, MKB-bedrijven en zorggerelateerde organisaties. Deze producten moeten mensen in staat stellen om zelfstandig in de thuissituatie een behandeling te ondergaan, waardoor klinische behandelingen minder nodig zijn.

In opdracht van Stimulus programma OP Zuid gaan TU/e, KIEN, High Tech NL, Slimmer Leven 2020 en GGzE samenwerken in de proeftuin High Tech Care & Cure. Het doel van deze samenwerking is om kennis van de TU/e en ideeën van regionale betrokken partijen te valoriseren naar concrete producten, in samenwerking met studenten, onderzoekers, MKB-bedrijven en zorggerelateerde organisaties. Deze producten moeten mensen in staat stellen om zelfstandig in de thuissituatie een behandeling te ondergaan, waardoor klinische behandelingen minder nodig zijn.


Activiteiten in proeftuin

In de proeftuin High Tech Care & Cure zullen diverse activiteiten worden ontplooid, waaronder:


  • Het bevorderen van zo veel mogelijk blijvende samenwerkingen tussen MKB-ondernemingen, kennisinstellingen en onderzoekscentra.
  • Het bevorderen van bedrijfsinvesteringen in onderzoek, innovatie en product- en dienstontwikkeling.
  • Deling en overdracht van kennis, technologie en innovaties.
  • Het identificeren van de behoeften van de markt en het in netwerken en clusters bijeenbrengen van de stakeholders.
  • Het stimuleren van open innovatie door ondersteuning van technologisch en toegepast onderzoek, proefopstellingen, snelle productvalidatie en de verspreiding van universeel inzetbare technologieën.


Ecosysteem

Primaire doelstelling is het oprichten van een ecosysteem waarin projecten tot bloei kunnen komen. Hiervoor zullen door middel van evenementen en 1-op-1 sessies studenten, onderzoekers, MKB-bedrijven en zorgverlenende organisaties fysiek bijeen gebracht worden op één locatie met werkplaats. Er zal ondersteuning gegeven worden op het gebied van het definiëren van toekomstvisies, marketing, communicatie, financiering, valideren en het vercommercialiseren van de resultaten.


De partners zetten gezamenlijk de proeftuin op door met behulp van kennis en ideeën (TU/e) producten te ontwikkelen (High Tech NL / KIEN), deze te testen en te implementeren en de aansluiting te realiseren in de uitdagende zorgwereld (GGzE / Coöperatie Slimmer Leven).