KIEN Innovatiemeesters vaart nieuwe koers met KIEN Innovatiemeesters Inspireert

KIEN Innovatiemeesters, het knooppunt voor Innovatie in de Elektrotechniek in Nederland, organiseerde op woensdagmiddag 13 juni 2018 het evenement KIEN Innovatiemeesters Inspireert (KII) in Woerden. Het evenement stond in het teken van Innovation & Play; hoe kijken E- en W-installateurs op een speelsere en vereenvoudigde manier naar ‘innovatie’? Hoe zetten ze hiervoor de eerste stappen tijdens dit evenement? En hoe gaan zij hiermee, direct na het evenement, praktisch aan de slag binnen hun eigen installatiebedrijf?

Topvoetbalscheidsrechter Bas Nijhuis en auteur Eddy van der Ley trapten samen het evenement op ludieke wijze af en deelden hun visie op innovatie. Welke innovaties zijn ‘hot topics’ in de voetbalwereld? Hoe helpen deze innovaties Nijhuis als scheidsrechter? En hoe past hij innovaties als eigenaar van een bakkerij toe in de bakkerswereld? Vanuit verschillende branches zien ze samen dat innovatie noodzakelijk is om te verbeteren. “Er worden in de voetbalwereld de laatste jaren steeds meer innoverende technieken toegepast om de sport eerlijker te maken. Denk hierbij aan de doellijntechnologie of de videoreferee. Bovendien zijn op ieder innovatiepad leermomenten te vinden”. KIEN Innovatiemeesters wil hiermee aantonen dat je als mens nooit uitgeleerd bent en je veel kunt leren van bedrijven buiten je eigen sector.

De beste innovaties komen uit onverwachte hoek
Marc van Delft, technisch directeur van Van Delft Groep, deelt deze visie met Bas. “In de installatiebranche is het goed om eens een kijkje te nemen in de keuken van een ander bedrijf. Leer van elkaar en ontketen hierbij collectieve denkkracht. Juist deze verbinding en samenwerking tussen medewerkers zorgen voor een nieuwe manier van denken. Innovatie kan al klein en dicht bij jezelf liggen, maar samen kun je nog meer bewerkstelligen”, aldus Marc.

Onder leiding van Maarten van der Boon gingen de installateurs ook zelf aan de slag. Met behulp van de LEGO® SERIOUS PLAY® Methode werd het denken van de installateurs op allerlei manieren geprikkeld. Iedereen participeert, bouwt, reflecteert en deelt met één gezamenlijke ambitie: innoveren binnen de installatiebranche. Een ambitie waar KIEN Innovatiemeesters graag aan meehelpt.

De focus op de menselijke kant van innovatie
Rutger Slump, leider van het innovatieteam van leiderschapsinstituut De Baak, sloot de middag af met een talk over de menselijke kant van innovatie. Hij begrijpt waarom de installatiebranche nog steeds worstelt als het op vernieuwingskracht aankomt. “Organisaties zitten vast in een patroon uit het verleden en het nieuwe sluit niet aan op de structuur die gebouwd is uit het verleden”.

KIEN Innovatiemeesters helpt organisaties zich los te wikkelen uit vaste patronen. Het is belangrijk nieuwe technologische en bedrijfskundige ontwikkelingen te volgen, eigen te maken en daar waar het kan toe te passen.  KIEN Innovatiemeesters is zelf actief met twee programma’s waaraan installateurs mee kunnen doen: Health Tech Yard en De Vragenbank. Het resultaat: nieuwe kennis, inzichten en mogelijk zelfs een nieuwe business case of verdienmodel.