Papierindustrie op weg naar 100% duurzaam

Hoe help je de papierindustrie naar 100% duurzaamheid? Dat is de ambitieuze inzet van het traject dat papierfabrieken en installatiebedrijven onder begeleiding van Stichting KIEN en The Bridge zijn gestart. De aftrap was de inspirerende rondetafelsessie bij Coldenhove Papier in Eerbeek, net voor de zomer.

Hoe help je de papierindustrie naar 100% duurzaamheid? Dat is de ambitieuze inzet van het traject dat papierfabrieken en installatiebedrijven onder begeleiding van Stichting KIEN en The Bridge zijn gestart. De aftrap was de inspirerende rondetafelsessie bij Coldenhove Papier in Eerbeek, net voor de zomer.


Eerder al zat KIEN aan tafel met de Koninklijke Vereniging van Nederlandse papier- en kartonfabrieken (VNP) en de Europese papierindustrie (CEPI) om doelen te stellen voor het reduceren van energieverbruik en CO2-uitstoot. De papierindustrie is van oudsher namelijk zeer energie- en waterintensief. Volgens Dirk Agterhuis, adviseur van The Bridge business innovators, liggen daar dus ook mooie kansen voor milieu- en duurzaamheidswinst. "Het doel is nu een gezamenlijke visie en ambitie te ontwikkelen op het gebied van 100% Duurzaam. In de rondetafelsessie hebben we de eerste stappen daarvoor gezet. We wilden een gezamenlijk vertrekpunt in kaart brengen voor de installatiebedrijven en papierfabrieken om vervolgens een roadmap met vervolgstappen te kunnen schetsen."


Vroeg beginnen met bijsturen

Deelnemers waren onder meer de papierfabrieken  Coldenhove, DS Smith/De Hoop, Parenco en Sappi, installatiebedrijven Croon, Imtech en De Verkerk Groep, en Stichting KIEN en The Bridge. "De papier- en kartonindustrie is weliswaar innovatief, maar om echte veranderingen in de kern van de processen door te voeren, daarvoor is tijd nodig. Om het schip op een andere bestemming te krijgen, moet je vroeg beginnen met bijsturen. Verwacht dus niet morgen al concrete resultaten. Bovendien is het belangrijk om met veel spelers uit diverse takken samen te werken", aldus Dirk Agterhuis.


Tijdens de rondetafelsessie werd uitgebreid gebrainstormd over de ideeën en uitdagingen om te komen tot een 100% duurzame papierindustrie. Daarin werd onder meer het  aanvankelijke thema – 100% elektrisch – bijgesteld naar 100% duurzaam. “Is het niet realistischer om te streven naar 100% vrij van fossiele brandstoffen?’, aldus een van de deelnemers. Vervolgens gingen de deelnemers in drie groepen uiteen om de belangrijkste stappen te schetsen die nodig zijn om bij de stip op de horizon uit te komen.


Reëel, rendabel en concreet

Het was volgens alle deelnemers een waardevolle en inspirerende bijeenkomst. Wel pas een eerste stap, maar die wordt binnenkort gevolgd door nieuwe bijeenkomsten en projecten om de koerswijziging in de papierindustrie reëel, rendabel en concreet te maken. De logische vervolgstap is om in eerste instantie de energiebesparingsmogelijkheden te inventariseren.