‘Oprichting Energiecoöperatie BOEN voorbeeld voor andere gemeenten’

Met de oprichting van Energiecoöperatie BOEN (Bronkhorst en Omgeving EnergieNeutraal) op vrijdag 6 februari jongstleden heeft het monumentale stadje Bronkhorst in de Achterhoek een belangrijke stap gezet op weg naar energieneutraliteit. De energiecoöperatie gaat in samenwerking met bewoners en ondernemers uit Bronkhorst en omgeving initiatieven ontwikkelen om energie te besparen en lokaal op te wekken zodat het stadje uiteindelijk energieneutraal wordt.

Stichting KIEN draagt stokje met veel vertrouwen over aan Bronkhorst


Met de oprichting van Energiecoöperatie BOEN (Bronkhorst en Omgeving EnergieNeutraal) op vrijdag 6 februari jongstleden heeft het monumentale stadje Bronkhorst in de Achterhoek een belangrijke stap gezet op weg naar energieneutraliteit. De energiecoöperatie gaat in samenwerking met bewoners en ondernemers uit Bronkhorst en omgeving initiatieven ontwikkelen om energie te besparen en lokaal op te wekken zodat het stadje uiteindelijk energieneutraal wordt. Bij de ondertekening van de oprichtingsakte in Het Wapen van Bronkhorst zei wethouder Arno Spekschoor van de gemeente Bronckhorst trots te zijn op BOEN: “Burgers die zelf in actie komen voor de duurzaamheid van hun gemeenschap, die moet je koesteren. Bovendien heeft dit ‘participatiemodel’ in onze ogen de meeste kans van slagen. Ik hoop dan ook dat het voorbeeld door andere kernen in onze gemeente en door andere gemeenten in de Achterhoek nagevolgd wordt.”


Onderzoek naar energieneutraliteit

Drie jaar geleden startte Bronkhorst zijn 0-energie innovatiereis, een initiatief van Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN). Deze innovatiereis bestaat uit een achtstappenplan met als doel om bedrijven, gemeenschappen en gemeenten te ondersteunen bij de realisatie van een 0-energieomgeving. Eerst is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om energie te besparen en lokaal op te wekken in Bronkhorst. Uit dat onderzoek bleek onder meer dat in het stadje zelf nauwelijks mogelijkheden zijn om energie op te wekken vanwege het beschermd stadsgezicht. Sindsdien is  door bewoners en lokale ondernemers onder begeleiding van Stichting KIEN onderzocht wat wel haalbaar is. Daaruit kwam naar voren dat er goede mogelijkheden zijn om in het buitengebied van Bronkhorst energie op te wekken via zonnepanelen, biogas of waterkracht. Om die mogelijkheden te benutten en de bewoners en lokale ondernemers daarbij te betrekken is nu Energiecoöperatie BOEN opgericht. Boen richt zich op Bronkhorst en op de omliggende dorpen Steenderen, Baak, Olburgen, Rha en Toldijk. 


300 zonnepanelen en een waterkrachtinstallatie

Voorzitter Gert Jan Huetink van Energiecoöperatie BOEN: “De eerste concrete plannen zijn nu om 300 zonnepanelen te plaatsen op boerderijen in het buitengebied. Verder zijn we met de Deepwater Energy, een innovatieve onderneming uit onze omgeving, in gesprek over het plaatsen van waterkrachtinstallaties in de IJssel voor het opwekken van energie. We zitten ook aan tafel bij AGEM, de groene-energiemaatschappij van de Achterhoek. Dat is een logische partner voor ons.” In zijn toespraak bij de oprichting ging Huetink uitgebreid in op de samenwerking met Stichting KIEN. “Stichting KIEN heeft de aanzet gegeven en heeft ons begeleid toen er feitelijk nog niets was. We hebben dankbaar gebruik gemaakt van het adviseurschap en de ervaring van KIEN, en met name van projectleider Rob Barnhoorn. Nu is voor ons het moment gekomen om het stokje over te nemen.”


‘Burgers kunnen zelf het verschil maken’

Directeur Adrie van Duijne van Stichting KIEN is vol bewondering over de manier waarop de bewoners en de lokale ondernemers het initiatief hebben opgepakt: “Dit is een voorbeeld van hoe je als burgers zelf het verschil kunt maken. Het heeft geen zin om van bovenaf maatregelen op te leggen. KIEN heeft drie jaar geleden iets in gang gezet en dat is nu op een fantastische manier voortgezet. We dragen het stokje met veel vertrouwen over. Met de energiecoöperatie is een goede basis gelegd voor bewoners en bedrijfsleven om duurzaamheid en energieneutraliteit te realiseren. Het is een succesverhaal waarvan wij verwachten dat andere gemeenten daar ook van kunnen leren. De gemeente Bronckhorst, die duurzaamheid als prioriteit heeft, heeft een belangrijk aandeel gehad in dit succes. Zoals Wethouder Spekschoor ook al zei: de overkoepelende ambitie is om in 2030 energieneutraal te worden. Maar het gaat er vooral om wat mensen zelf doen: de lokale verankering is de belangrijkste succesfactor.”