Onderzoek TNO naar energiesysteem

Onze maatschappij is in hoog tempo bezig met een transitie van fossiele naar hernieuwbare energie. In 2020 moet 16% van onze energievoorziening uit hernieuwbare bronnen komen en in 2050 willen we zelfs volledig zijn overgestapt. Dit betekent dat er steeds meer, veelal decentrale opwekking van hernieuwbare energie plaats gaat vinden. Niet alleen door energiebedrijven, maar in toenemende mate ook door bedrijven en particulieren. De energieconsument wordt ook energieproducent.

Onze maatschappij is in hoog tempo bezig met een transitie van fossiele naar hernieuwbare energie. In 2020 moet 16% van onze energievoorziening uit hernieuwbare bronnen komen en in 2050 willen we zelfs volledig zijn overgestapt. Dit betekent dat er steeds meer, veelal decentrale opwekking van hernieuwbare energie plaats gaat vinden. Niet alleen door energiebedrijven, maar in toenemende mate ook door bedrijven en particulieren. De energieconsument wordt ook energieproducent. Maar wat betekent dat voor ons energiesysteem? Kunnen onze netwerken dat aan? En hoe zorgen we ervoor dat vraag en aanbod met elkaar in balans blijven?


TNO heeft onderzoek gedaan naar de flexibiliteit van ons energiesysteem en daarover een lezenswaardig rapport geschreven. Zeker van belang voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met hernieuwbare energiesystemen, op grote én kleine schaal.


In het rapport beschrijft TNO een groot aantal innovaties om snel in te kunnen spelen op fluctuaties in vraag en/of aanbod van stroom, zoals diverse vormen van energieopslag, continu reguleerbare energieopwekking en systemen zoals PowerMatcher die de elektriciteitsvraag van gebouweigenaren, woningcorporaties en/of zakelijke kleinverbruikers afstemmen op het aanbod. Elke optie kent een specifieke functionaliteit en toepassing. Lees de samenvatting of download het rapport.


KIEN wil dit onderwerp graag bespreken met e-installateurs. Dit onderwerp zal dan ook aan bod komen op de Technodag die in het voorjaar van 2016 georganiseerd zal worden.