Onderzoek Bronkhorst is afgerond

Het historische stadje Bronkhorst, onderdeel van de gemeente Bronckhorst, telt 170 inwoners en heeft de ambitie om te komen tot structurele energie besparing en het beperken van fossiele brandstoffen voor de dagelijkse energie behoefte.Om dit doel te bereiken is een grondig onderzoek uitgevoerd naar de energiebehoefte van het stadje, de mogelijkheden van energiebesparing en de inzet van duurzame energie.


Volgende stap in de innovatiereis kan gezet worden.


Het historische stadje Bronkhorst, onderdeel van de gemeente Bronckhorst, telt 170 inwoners en heeft de ambitie om te komen tot structurele energie besparing en het beperken van fossiele brandstoffen voor de dagelijkse energie behoefte.


Om dit doel te bereiken is door Smruti Srinivasan, Master student aan de TU/e (Technische Universiteit Eindhoven), in opdracht van Stichting KIEN een grondig onderzoek uitgevoerd naar de energiebehoefte van het stadje, de mogelijkheden van energiebesparing en de inzet van duurzame energie.


Doel van het onderzoek was ook om tot praktische oplossingen te komen,  waar zowel de gemeente alsook  de bewoners en de lokale ondernemers mee uit de voeten kunnen. Bij het onderzoek is de Trias Energetica gevolgd, waarbij allereerst gekeken is naar besparingen. Door het toepassen van isolatie en energie zuinige verlichting in de woningen kan al een aanzienlijke besparing van energie gerealiseerd worden. Vervolgens is de inzet van duurzame energie onderzocht, waarbij uiteindelijk bleek dat zonne-energie met bio-vergisting en een waterturbine in de IJssel de beste combinatie is voor de opwekking van de volledige elektrische energie behoefte van het stadje. Met de toepassing van uiterst efficiënte micro WKK voor de verwarming wordt het gebruik van aardgas tot een minimum beperkt.  


Op 22 augustus jl. heeft Smruti haar onderzoek op de TU/e gepresenteerd en en met succes haar Masters opleiding  afgerond.


Tussentijds zijn de bewoners en de gemeente geïnformeerd over de voortgang en resultaten van het onderzoek, maar nu is het dan zover dat de volgende stappen in de innovatie reis gezet kan worden, waarbij bewoners en gemeente geïnformeerd worden over  de mogelijke maatregelen, stap 2 en 3 en vervolgens de regionale ondernemers betrokken worden bij het project, stap 4.


Het onderzoeksrapport is als download beschikbaar en de handleiding met de technische uitwerking is opgenomen in de toolbox.