Onderzoek 0-energietunnel krijgt vervolg in samenwerking in samenwerkin RWS

Er wordt momenteel veel aandacht besteed aan het creëren van een 0-energieomgeving. Daarbij staat het concept van de Trias Energetica centraal: vermindering van energieconsumptie, gebruik van hernieuwbare energie en het efficiënte gebruik van fossiele brandstoffen. Het idee van een 0-energieomgeving kan ook toegepast worden op een verkeerstunnel. Rimma Dzhusupova, PDEng-student (Professional Doctorate in Engineering) en onderzoekster aan de TU Eindhoven, studeerde op 14 augustus af op haar onderzoek naar de Zero Energy Tunnel. De studie is in opdracht van KIEN uitgevoerd.


Er wordt momenteel veel aandacht besteed aan het creëren van een 0-energieomgeving. Daarbij staat het concept van de Trias Energetica centraal: vermindering van energieconsumptie, gebruik van hernieuwbare energie en het efficiënte gebruik van fossiele brandstoffen. Het idee van een 0-energieomgeving kan ook toegepast worden op een verkeerstunnel. Rimma Dzhusupova, PDEng-student (Professional Doctorate in Engineering) en onderzoekster aan de TU Eindhoven, studeerde op 14 augustus af op haar onderzoek naar de Zero Energy Tunnel. De studie is in opdracht van KIEN uitgevoerd.Het doel van het onderzoek was om een raamwerk te ontwerpen voor nieuwe verkeerstunnels die zowel energieneutraal als milieuvriendelijk zijn. Voorwaarde daarbij is uiteraard ook dat het economisch interessant is om zo’n tunnel te bouwen. Daarom werd bij het onderzoek alleen bewezen technologie betrokken. Het doel van het onderzoek was ook om de rol van de E-installateur bij het ontwerp van installaties en projecten te versterken. Rimma Dzhusupova deed onderzoek naar het energieverbruik van de tunnel in het dagelijkse gebruik voor zaken als ventilatie, verlichting en luchtzuivering en analyseerde het mogelijke gebruik van hernieuwbare energie. Belangrijke uitdagingen bij het gebruik van hernieuwbare energie zijn: het voldoen aan de veiligheidsvoorschriften; de waarborging van voldoende energiekwaliteit; het opzetten van elektriciteitsnetwerk dat in twee richtingen functioneert (invoeding en afname); en 0-energiemanagement. Voor de keuze voor de ‘soort’ energieopwekking, is de locatie voor een belangrijk deel bepalend. Een ander belangrijk onderzoekstraject was het toepassen van technologie die, in lijn met de steeds strengere wetgeving op dit gebied, bijdragen aan het terugdringen van de uitstoot van fijnstof.Het onderzoek is het afsluitende project van het PDEng-programma in Information and Communication Technology, een tweejarig post master-programma van het Stan Ackermans Instituut (SAI) van de TU/e. Programma-directeur is prof. L. Kaufmann, supervisors van het project zijn prof. J.F.G. Cobben en prof. W.L. Kling van de faculteit Electrical Energy Systems van de TU/e. Het onderzoek is geïnitieerd door KIEN.Rimma presenteerde op 14 augustus haar onderzoeksrapport. Nu al heeft het onderzoek een concreet resultaat. De grote E installateurs onderschrijven het concept en zitten momenteel aan tafel met ingenieursbureaus, fabrikanten en de Stichting Vernieuwend Bouwen om een pilot op te starten. Het concept is ook in internationaal opzicht innovatief en opzienbarend. Op termijn kan het ook in andere landen worden toegepast en kan het een bijzonder exportproduct worden van de BV Nederland. Download hier de presentatie en het onderzoeksrapport Zero Energy Tunnel van Rimma Dzhusupova.