Ondernemers haken aan bij Duurzaam Enspijk

Bij het verduurzamen van een gemeente, speelt het regionale bedrijfsleven een belangrijke rol. De ondernemers kennen de bewoners, de behoefte en de plaatselijke mogelijkheden het best en kunnen de bewoners heel gericht ondersteunen bij het verduurzamen van hun huishouden en hun wijk. Op woensdag 28 november hield KIEN een bijeenkomst in Enspijk met de lokale ondernemers om met elkaar de samenwerkingsmogelijkheden te bespreken.


 


Bij het verduurzamen van een gemeente, speelt het regionale bedrijfsleven een belangrijke rol. De ondernemers kennen de bewoners, de behoefte en de plaatselijke mogelijkheden het best en kunnen de bewoners heel gericht ondersteunen bij het verduurzamen van hun huishouden en hun wijk. Op woensdag 28 november hield KIEN een bijeenkomst in Enspijk met de lokale ondernemers om met elkaar de samenwerkingsmogelijkheden te bespreken.


Projectleider Anna Provoost van Stichting KIEN introduceerde KIEN bij de ondernemers en vertelde hen meer over het duurzaamheidsonderzoek in de gemeente dat in het voorjaar van 2012 werd gehouden. Wethouder Niko Wiendels van de gemeente Geldermalsen, waar Enspijk deel van uit maakt, benadrukte vervolgens hoe belangrijk de betrokkenheid van ondernemers is bij dit initiatief. Voor de gemeente, de bewoners en voor de ondernemers zelf. Aart-Jan Hoeven, consultant projectmanagement  en betrokken bij OTIB, gaf daarna een interessante presentatie over Integraal Samenwerken. Hij schetste de mogelijkheden en voordelen van samenwerken voor alle betrokkenen. Gerard te Boekhorst, specialist in energietransitie, ging dieper in op de mogelijkheden om 0-energieomgevingen te financieren door middel van ESCo’s, Energy Service Companies. Een ESCo is een samenwerkingsverband van bedrijven die aanleg, beheer, onderhoud én de financiering van de energie-installatie van gebouwen verzorgen. Gerard schreef in opdracht van KIEN het boek ‘Het financieringsmodel ESCo’. Hij ging in op de principes van een ESCo, maar vooral op de praktische inzetbaarheid ervan. Koos Kerstholt, Themacoördinator 0-energie-omgeving bij Stichting KIEN ten slotte, deed de aanwezige installateurs, aannemers en bouwbedrijven een concreet voorstel om hen, wellicht in samenwerking met Syntens, te ondersteunen bij het opzetten van samenwerkingsprojecten en het opstellen van offertes.


De aanwezige ondernemers waren bijzonder geïnteresseerd in de samenwerkingsmogelijkheden en in de concrete vertaling van het 0-energie-idee naar praktische uitvoering in hun markt. Voor het merendeel gold dat zij wel bezig zijn met verduurzaming, maar dat die vertaalslag naar de marktsituatie nog lastig blijft. KIEN ziet het als zijn taak om ondernemers concrete handvatten te bieden en hen in contact te brengen met partijen die hen ondersteunen. De bijeenkomst op 28 november was daar een sprekend voorbeeld van.